Organisatie

Tussen schoolse opvang

Hier vindt u informatie betreffende het overblijven bij ons op school. Deze informatie kunt u ook in onze schoolgids lezen.

Mevr. Arianne Custers is de coördinator van het overblijven.

De volgende regeling geldt: Men kan kiezen voor een of meerdere vaste van tevoren aangegeven dagen in de week overblijven, dan wel incidenteel overblijven.
Op school wordt gebruik gemaakt van de gemeenschapsruimte, waar de kinderen tussen de middag hun boterhammen kunnen eten. De kinderen krijgen ook nog fruit en groenten tijdens het overblijven. Drinken nemen de kinderen van thuis mee.
 
De overblijfregeling gaat in bij het einde van de schooltijd d.w.z. om 12.00 uur en eindigt om 12.45 uur. Op dit tijdstip gaat het schoolplein open en vallen de kinderen weer onder toezicht van de school.
De onkosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer, per kind. Ouders die gebruik maken van de vaste overblijfregeling, dienen het bedrag per week vooruit te betalen. De reden hiervoor is dat er kosten gemaakt worden, ongeacht of er kinderen overblijven.
 
Indien uw kind op een of meerdere vaste dagen in de week wil overblijven, moet u dit doorgeven aan de coördinator. (een inschrijfformulier krijgt uw kind t.z.t. mee naar huis)
Voor kinderen die incidenteel overblijven geldt, dat zij de dag voor dat zij overblijven, vóór 12.00 uur op een lijst ingeschreven moeten worden. Deze lijst hangt in de hal van de school. Het overblijfgeld voor die dag dient meteen betaald te worden aan de overblijfmoeder. Het is dus niet mogelijk om op het allerlaatste moment het kind te laten overblijven. Dit is organisatorisch niet mogelijk. Als een kind dat gebruik maakt van de vaste overblijfregeling, niet overblijft, moet de overblijfmoeder hiervan in kennis gesteld worden. De overblijfmoeder hoeft dan niet te zoeken naar het kind. Bij de jongere kinderen is het wenselijk de leerkracht mee te delen dat het kind gebruik maakt van de overblijfregeling. Hierdoor kan de leerkracht het kind naar het overblijflokaal sturen. Bij eventuele bijzonderheden met het kind, b.v. het kind mag bepaalde dingen niet eten of drinken, is ziek of gebruikt medicijnen, etc., moet de overblijfmoeder hiervan in kennis gesteld worden, zodat zij hiermee rekening kan houden.
 
De coördinator van de overblijfregeling is mevr. Arianne Custers, tel.nr. 043 4083390 of 06 21486802. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Met vragen over de overblijfregeling kunt u tijdens het schooljaar bij haar terecht. Bent u zelf ook bereid uw steentje bij te dragen, schroom dan niet contact op te nemen met mevr. Arianne Custers.
 

 

 

 

 

 

ZAT-team

Vanaf 2005 functioneert in onze school een Zorg-Advies-Team. Het ZAT-team.
 
Onze school heeft een systeem van zorg opgezet om kinderen met (leer)problemen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Soms hebben leerlingen problemen die niet alleen met leren te maken hebben, maar een andere oorzaak hebben. Om na te gaan welke hulp kinderen precies nodig hebben is het dan nodig andere deskundigen in te schakelen. Voor leerkrachten en ouders is het vaak niet duidelijk bij welke instelling (Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, RIAGG enz.) ze terecht kunnen met deze problemen. Dit heeft tot gevolg dat het vaak lang duurt voordat de ouders bij de juiste persoon komen. Binnen het zorgteam kan in overleg nagegaan worden welke hulp nodig is, wie die hulp kan geven en hoe een kind aangemeld moet worden voor hulpverlening.
 
Aan het zorgadviesteam  nemen in ieder geval deel:
a.    De IB-er van onze school Nicolle Ploemen
b.    De schoolarts Karen De Klerk
c.    Een medewerker van bureau jeugdzorg Angeline Sonnemans
d.    Daarnaast kunnen op afroep andere deskundigen aan het zorgadviesteam toegevoegd worden zoals bijvoorbeeld de schoollogopediste of een medewerker van schoolmaatschappelijk werk Trajekt.
 
Het zorgteam bespreekt 3 keer per jaar leerlingen met problemen. Het kan gaan om medische problemen of moeilijkheden op sociaal-emotioneel gebied, die niet rechtstreeks met het onderwijs te maken hebben. Naast deze besprekingen kan de IB-er bij dringende vragen ook tussentijds contact opnemen met (een van) de deelnemers aan het zorgteam. Mocht blijken dat een leerling hulp nodig heeft die de school niet kan bieden, dan zal het zorgteam ervoor zorgen dat hulp zo snel mogelijk gegeven kan worden. Indien uw kind wordt besproken in het zorgteam zal de IB-er hier vooraf met u over praten. Na afloop van de bespreking zal het advies voor verdere hulpverlening ook met u besproken worden.

Logopedie

Logopedie

BSO de Den

BSO DE DEN
Bij BSO de Den zijn de wensen en ideeën van kinderen heel belangrijk: ze hebben inspraak in de activiteiten. Lezen, buiten spelen, ravotten in het bos. Grotere activiteiten en uitstapjes denk aan bezoek van de brandweer, bezoekje aan de grotten of gewoon even lekker hangen na een drukke dag op school. Bewegen en ontdekken vinden we belangrijk en stimuleren we. De kinderen inspireren elkaar tot nieuw spel en nieuwe uitdagingen. Zo wordt vrije tijd en ontspanning bij BSO de Den heel waardevol voor de ontwikkeling van elk schoolgaand kind.
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind buiten de tijden dat het naar de basisschool gaat? Kom dan een keer samen met uw kind een kijkje nemen en kennis maken. U bent van harte welkom. De BSO is samen met de peuterspeelzaal en de basisschool in kindcentrum de Den gevestigd. VERVOER VAN SCHOOL NAAR DE BSO DE DEN IS GEREGELD MET TAXI VERVOER!

Peuterspeelzaal Oos Heukske

Peuterspeelzaal Oos Heukske is gelegen naast de basisschool in de Schoolstraat in Sint Geertruid.

Voor aanmelding kunt u terecht via telefoonnummer: 06-50954134.

Meer artikelen...

  1. kom Leren