Informatie

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Subcategorieën

Schoolgids vierjaarlijks deel

Naast een schoolgids maakt elke school een schoolplan. In schooljaar 2014-2015 starten we met het maken ons nieuwe schoolplan voor periode 2015-2019. In het schoolplan geven scholen voor de komende vier jaar aan op welke manier ze werken aan ontwikkeling en verdere verbetering van het onderwijs. Elke school is verplicht om haar eigen kwaliteit regelmatig te toetsen. De informatie die dat oplevert, vormt de basis voor het plan. Elk jaar wordt aan de hand van een schoolevaluatie een jaarplan opgesteld, waarin de voorgenomen veranderingen en aandachtspunten staan vermeld. Het schoolplan en het jaarplan liggen op school ter inzage.

Aantal artikelen:
11
Team
Aantal artikelen:
1
Groepen
Aantal artikelen:
9
Schoolgids 2016-2017
Aantal artikelen:
5
Schoolgids 2014-2015

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1. Algemene gegevens                                                                                                                   2

1.1 Voorwoord                                                                                                          2

1.2 De samenstelling van het team                                                                         3

1.3 Groepsindeling                                                                                                   4

1.4 Start schooldag en creamiddag                                                                         6

Hoofdstuk 2. Praktische gegevens                                                                                                                 7

2.1 Resultaten van ons onderwijs                                                                            7

2.2 Bewegingsonderwijs                                                                                          11

2.3 Ouderbijdrage                                                                                                     11

2.4 Lesuren                                                                                                               12

2.5 Lestijden                                                                                                             12

2.6 Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2014 – 2015                                   13                   

2.7 Overblijfregeling                                                                                      14

2.8 Benodigdheden                                                                                       15

2.9 Huiswerk                                                                                                 15

2.10 Luizenbeleid                                                                                         17

2.11 Parkeerbeleid                                                                                       17

2.12 Passend Onderwijs                                                                              18

Hoofdstuk 3. Overzicht namen en adressen                                            20

3.1 Medezeggenschapsraad                                                                                    20

3.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad                                                20

3.3 Bestuur oudervereniging                                                                                    20

3.4 Klachtencommissie                                                                                            21

3.5 Leerplichtambtenaar                                                                                          24

3.6 Bestuur kom Leren                                                                                            24

3.7 Inspectie van het onderwijs                                                                                26

3.8 Zorgteam                                                                                                            26

3.9 Jeugdarts                                                                                                            26

3.10 Logopedie                                                                                                         27

3.11 Naschoolse opvang en peuterspeelzaal                                                          28

3.12 Schoolmaatschappelijk werk                                                                           28

Hoofdstuk 4. Jaaroverzicht                                                                        28

                                                                                             

                                                                                 

                       

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE GEGEVENS

 

 

1.1 Voorwoord

Beste ouders / verzorgers,

Dit is het jaarlijkse deel van de schoolgids 2014-2015 van basisschool Sint Gertrudis.

Onze school verwacht op 1 oktober 2014 69 leerlingen te tellen en deze zijn verdeeld over combinatiegroepen.

In dit jaarlijks deel van de schoolgids treft u alle belangrijke informatie aan voor het schooljaar 2014-2015. U kunt dit “Jaarlijks deel” elk schooljaar terugvinden op onze website.

De algemene informatie van school is opgenomen in het "Algemene deel 2011-2015” van de schoolgids. Dit algemene deel wordt niet elk jaar vervangen en is ook terug te vinden op onze website. Een papieren versie is verkrijgbaar op aanvraag.

Beide schoolgidsen zijn terug te vinden op onze website: www.sintgertrudis.nl

Hier vindt u ook de nieuwsbrieven en allerlei andere informatie.

Zo blijft u steeds op de hoogte van alle gebeurtenissen in de school.

Wij hopen dat u de gids met veel plezier zult lezen en u de informatie geeft die u wenst.

Heeft u nog vragen of wenst u nog meer informatie, dan horen wij dat graag.

We wensen iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar 2014-2015 toe.

team basisschool Sint Gertrudis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 De samenstelling van het team

De samenstelling van ons team is veranderd. In schooljaar 2014-2015 ziet de groepsbezetting er als volgt uit:

Groep 1/2: Bea Pechler

Groep 3/4: Sabine de Groot-Penninger en Nicole Buytendijk

Groep 5/6: Brigitte Leenders

Groep 7/8: Ruben Laenen

Op maandagmiddag hebben we creamiddag.

Jessica Schuil is de directrice van onze school.

Nicolle Ploemen functioneert op onze school als intern begeleider. (zie hoofdstuk 5 Algemeen deel 2011-2015).

Een IB-er houdt het hele proces van zorgverbreding zo goed mogelijk in de gaten, coacht de leerkracht met het uitvoeren van speciale programma’s in de groep en werkt ook aan het leerlingvolgsysteem. Zij is op dinsdag en een gedeelte van de woensdag aanwezig. De IB-er begeleidt tevens de leerkrachten bij het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor kinderen met problemen.

Naast de IB-er hebben we nog diverse andere coördinatoren die zich met een bepaald (vak)gebied bezig houden:

Ict-coördinator:                                  Ruben Laenen                      

Cultuurcoördinator:                            Bea Pechler

Rekencoördinator:                             Bea Pechler

Taal/lezencoördinator:                       Ruben Laenen

Hoogbegaafdheidscoördinator:         Sabine de Groot-Penninger

Gedragscoördinator:                          Nicole Buytendijk

Verkeerscoördinator:                         Bea Pechler

NatuurMilieuEducatiecoördinator:     Bea Pechler

Preventie medewerker:                     Nicole Buytendijk

BHV-ers:                                            Bea Pechler, Sabine de Groot-Penninger,

Nicole Buytendijk en Jo Offermans

Directie en managementteam:

    

De directrice, Jessica Schuil, is ook   directrice van de scholen in Mheer en Noorbeek. Zij is op maandag in sint   Geertruid aanwezig.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-15863989

    

Nicolle Ploemen is   de IB-er van de scholen in   Noorbeek en Sint Geertruid en is als IB-er lid van het managementteam.

Ze is aanwezig op dinsdag   en een gedeelte van de woensdag in Sint Geertruid.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    

De middenmanager, Nicole Buytendijk, is   aanwezig op maandag en vrijdagmiddag.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

043-3636297

    

Indien niemand van   het management aanwezig is, is Bea Pechler de leerkracht die de verantwoording   op zich neemt.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

1.3 Groepsindeling

De groepsindeling in dit schooljaar is als volgt samengesteld:

Groep 1/2

       

Bea   Pechler  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdagochtend

Vrijdagochtend

Groep 3/4

Sabine   de Groot-Penninger 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandagochtend

        Woensdag

Donderdag

Nicole   Buytendijk   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dinsdag

Vrijdagochtend

 

Groep 5/6

Brigitte   Leenders  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag

Dinsdag  

Woensdag

Donderdagochtend

Vrijdag

Chantal   Starren    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Donderdagmiddag

 

Groep 7/8

Ruben   Laenen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag

Dinsdagochtend

Woensdag  

Donderdag

Vrijdag

Dave   Janssen   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dinsdagmiddag

 

Conciërge

       

Jo   Offermans

Maandagmiddag

Woensdagmiddag

Donderdagochtend

1.4 Start schooldag en creamiddag

Het hek gaat om 8.15 uur open en de kinderen gaan, eventueel samen met de ouder(s) naar de klas. Daar kunnen de kinderen hun werkjes tonen en kunnen de ouder(s) een korte vraag stellen aan de juf of een afspraak hiervoor maken. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Ouder(s) worden dan verzocht om de klas te verlaten zodat de leerkrachten de lessen op tijd kunnen starten. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Dit is het signaal voor de leerkrachten om de lessen te starten.

Tijdens de ochtendpauze zullen ook alle leerkrachten met hun groep naar buiten gaan, zodat er meer toezicht is op de speelplaats. Als de bel gaat verzamelen de kinderen bij hun leerkracht om samen naar binnen te gaan.

Om 12.45 uur gaan diverse leerkrachten naar buiten. Ouder(s) zijn dan ook in de gelegenheid om een afspraak met een leerkrachten te maken. Om 12.55 uur gaat de bel en verzamelen de kinderen bij hun leerkracht om samen naar binnen te gaan.

Op het einde van de ochtend en de middag komen de kinderen zelf naar buiten. Alleen de leerkracht van groep 1/2 begeleidt de kinderen naar buiten om op te letten dat de kinderen opgehaald worden.

Mocht het een keer voorkomen dat een kind niet opgehaald wordt, hebben wij afgesproken met de kinderen dat zij terug naar binnen komen. Wij nemen dan contact op met de ouder(s) om te zorgen dat het kind alsnog opgehaald kan worden.

Op maandagmiddag vindt er wederom een creamiddag plaats. Hieronder treft u de vakken aan die dan gegeven zullen worden met de betreffende leerkrchten erbij vermeld.

Tijd

Groep   1/2

Groep   3/4

groep   5/6

Groep   7/8

13.00-13.30u

Handvaardigheid

Tekenen  

(juf   Bea)

Gym  

(meester   Ruben)

Drama

(juf   Brigitte)

Muziek

(juf   Corrie)

13.30-14.00u

Drama  

(juf   Brigitte)

Gym  

(meester   Ruben)

Muziek

(juf   Corrie)

Handvaardigheid

Tekenen   (juf Bea)

14.00-14.30u

Muziek  

(juf   Corrie)

Drama

(juf   Brigitte)

Gym

(meester   Ruben)

Handvaardigheid

Tekenen   (juf Bea)

14.30-15.00u

Spel   en beweging (juf Bea)

Muziek

(juf   Corrie)

Gym  

(meester   Ruben)

Drama

(juf   Brigitte)

In groep 3/4 en 5/6 worden de handvaardigheidslessen op een andere dag door de eigen leerkracht gegeven. Evenals de gymlessen in groep 1/2 en groep 7/8 die op een andere dag door de eigen leerkracht gegeven zullen worden.

 

 

HOOFDSTUK 2. PRAKTISCHE GEGEVENS

2.1 Resultaten van ons onderwijs 2013-2014

 1. 1.Schoolscores eindtoets:
 

Aantal leerlingen

Deelname Cito

Standaardscore ongecorrigeerd

Landelijk gemiddelde

2014

11

11

532,9

534.4

2013

12

12

538.2

534,7

2012

14

14

536,5

535.1

De scores zijn gebaseerd op de schoolscores vergeleken met schoolscores van scholen met gelijke populatie. Het landelijk gemiddelde is in 2014 lager dan de voorafgaande twee jaar. De gemiddelde standaardscore van 532,9 ligt bij onze school lager dan vorig jaar maar dit jaar scoren we voor het eerst onder het landelijk gemiddelde.
Dit schooljaar heeft de gemiddelde groep 8 leerlingen weliswaar onvoldoende maar naar verwachting gescoord. Dit baseren wij op de resultaten van de leerlingen door de jaren heen, methode en cito-gebonden toetsen, observaties en gesprekken met betreffende ouders en leerlingen Hier spelen de schoolpopulatie, gedragskenmerken en specifieke onderwijsbehoeften een grote rol. De onderdelen zoals specifiek geanalyseerd per deelgebied liggen iets onder de ondergrens, dit is hoger dan we verwacht hadden bij deze groep, dus nog positief. Verder verwachten wij komend schooljaar net als voorgaande jaren met de groep 8 boven het landelijke gemiddelde, dus voldoende, te scoren.

Na meting en vergeleken met de afgelopen jaren zien we dat de schoolpopulatie aan het veranderen is. Voorheen lag het gemiddelde opleidingsniveau van ouders op HBO, nu zien we dat het gemiddelde opleidingsniveau op MBO/HBO ligt.

Opleidingsniveau bs sint   gertrudis meetmoment 13 maart 2014

     

WO/ Universiteit

7

7%

HBO (hieronder valt ook HTS,   HEAO, HAS)

42

41,18%

MBO (hieronder valt ook MTS,   MEAO, MAS, MDS)

42

41,18%

LBO (Basis Beroeps)

6

5,88%

HAVO

3

2,94%

MAVO

1

0,98%

Basisonderwijs

1

0,98%

telling aantal ouders

102

100,00%

       

   

Vanuit het verslag van de zelfevaluatie 2013-2014:

2     Specificaties onderdeel taal:

 1. Op het gebied van taal wordt er      gemiddeld iets onder het landelijk gemiddelde gescoord. Echter begrijpend lezen en woordenschat zijn      dit jaar op en zelfs boven het      landelijke gemiddelde. Vooral woordenschat heeft een positieve vlucht      gemaakt. Hiermee zijn we erg tevreden aangezien we de afgelopen twee jaar      in Woordenschat en ook Begrijpend Lezen extra geïnvesteerd hebben.      Spelling in het algemeen zijn een punt van aandacht. We hebben afgelopen      schooljaar een nieuwe methode van spelling geïmplementeerd maar we denken      dat deze tijd te kort was om hier al zichtbaar resultaat van te zien.      Daarbij hadden we 4 van de 10 toetsen aangepaste versies ivm      dyslexie/visusproblemen. Wij denken dat dit een grote invloed heeft op de scores      bij spelling. De verwachting is dat we hier volgend schooljaar boven      gemiddeld scoren. In de doelen van werkgroep taal/lezen en begroting staat      reeds opgenomen dat er extra aandacht is voor begrijpend lezen,      uitbreiding van de leertijd. Daarnaast zijn speerpunten aanpak modelling en voorspellen bij      begrijpend lezen en woordenschat(strategisch leren) en aanpak      directe en effectieve instructie (strategisch leren). Zie ook PDCA      2014-2015 Begrijpend Lezen.
      
      
 1. Tijdens het lopende schooljaar 2013-2014 en het volgende schooljaar 2014-2015 is er extra aandacht voor de aanpak van begrijpend lezen:
 • Schooljaar 2013-2014 (juni/juli) wordt er middels de checklist ‘methode voor begrijpend lezen’ van ‘Taal 100’ en de analyses van onze huidige methode Nieuwsbegrip XL van ‘School aan zet’ en SLO, gekeken naar de sterke en zwakke punten van deze methode.
 • Schooljaar 2013-2014 (nov-maart) zijn we gaan we kijken in de scholen van het 3-cluster onderling waar men werkt met de methode Nieuwsbegrip XL. (collegiale consultaties)
 • Schooljaar 2013-2014 (sept en maart) hebben er groepsbezoeken plaatsgevonden door de intern begeleider met het accent op de doelen gesteld in de PDCA Woordenschat en Begrijpend Lezen/groepsplannen begrijpend lezen. (zorgperiode 3)
 • Schooljaar 2013-2014 (april) is de leertijd uitgebreid van begrijpend lezen.
 • Schooljaar 2014-2015 (sept/okt) vinden er groepsbezoeken plaats door IB met accent op de doelen gesteld in de PDCA Begrijpend Lezen/ groepsplannen Begrijpend Lezen.(zorgperiode 1 +2)
 • Schooljaar 2014-2015 (november) wordt de methode voor begrijpend lezen geëvalueerd en er worden sterke en zwakke punten benoemd. Op basis van deze evaluatie worden actiepunten geformuleerd.
 • Schooljaar 2015-2016 en de verwachting veel eerder zijn de leerkrachten in staat om de methode Nieuwsbegrip XL voor begrijpend lezen optimaal in te zetten t.b.v. de groep en de individuele leerlingen, rekening houdend met hun onderwijsbehoeften op het gebied van begrijpend lezen. De teamscholing van Human Dynamics draagt mogelijkerwijs ook bij aan nauw aansluiten bij de (onderwijs) behoeften van leerlingen.
 1. Tijdens het lopende schooljaar 2013-2014 en het volgende schooljaar 2014-2015 is er extra aandacht voor de aanpak van woordenschat.
 • Alle leerkrachten nemen deel aan de scholing woordenschat ‘Op woordenjacht’ van Expertisecentrum Nederlands , via interne scholing stichting kom Leren: workshop “woorden leren is leuk”.
 • Na de scholing wordt er een borgdocument woordenschat gemaakt voor de groepen 1 t/m 8.
 • Alle leerkrachten oefenen met de afgesproken woordenschatroutines en grafische modellen aan de hand van de Werkmap Begrijpend Lezen
 • Leerkrachten zijn vaardig in het gebruiken van afgesproken woordenschatroutines en grafische modellen. Dit is terug te zien in de klassen.
 • Iedere leerkracht wordt geobserveerd tijdens een les, waarbij de vaardigheden die we aangeleerd hebben, worden gebruikt. De observaties worden gedaan volgens de kijkwijzer woordenschat van ‘Taal 100’.
 • Het werken met de woordenschatroutines en grafische modellen wordt geëvalueerd. Op basis hiervan worden nieuwe actiepunten geformuleerd.
 1. Spelling is dit schooljaar beneden gemiddeld gemaakt dan voorgaande jaren. Dit is voor ons verklaarbaar door de verwachte leerontwikkeling van de specifieke leerlinggroep.

Voor schooljaar 2014-2015 is de duidelijke verwachting dat er ruim boven landelijk gemiddelde wordt gescoord. Dit zou zichtbaar moeten zijn in gemiddelde voldoende scores bij de Eindtoets 2015, m.b.t. begrijpend lezen en woordenschat een zichtbare groei in de opbrengsten.

 • Er wordt gewerkt met een doorgaande lijn voor spelling.
 • Er wordt gewerkt met een borgdocument spelling voor de groepen 3 t/m 8.

Hierin zijn ten minste de volgende zaken vastgelegd:

-          Welke termen gebruiken we bij spelling?

-          Gebruiken we dezelfde termen? Lange/korte klank, open/gesloten lettergreep, lettervriendjes, hoor: klankgroep, zien: lettergreep.

-          Hoeveel tijd besteden we aan spellingonderwijs? Zijn er nog extra activiteiten naast de methode?

-          Welke groepen krijgen spellinghuiswerk? Welke woordpakketten worden meegegeven? Wat moeten kinderen hiermee doen?

-          Wat doen we met zwakke spellers?

-          Gebruiken we het Braams opzoekboekje? Wanneer?

-          Welke normering gebruiken we voor de dictees?

-          Geven we oefendictees? Hoeveel? Welke woorden gebruiken we hiervoor? Hoe geven we oefendictees?

-          Hoe registreren we? Alle groepen doen dit digitaal.

-          Woorden van de dag? Welke woorden? Wat doen we met deze woorden?

-          Hoe pakken we de toepassing van spelling aan? Hoe werken we aan spellingbewustzijn?

3     Specificaties onderdeel Rekenen-wiskunde.

Dit schooljaar heeft de gemiddelde groep 8 leerlingen weliswaar onvoldoende maar naar verwachting gescoord. Dit is voor ons verklaarbaar door de verwachte leerontwikkeling van de specifieke leerlinggroep. De onderdelen verhoudingen, breuken, procenten liggen onder de ondergrens, dit is wat we verwacht hadden bij deze groep. We hebben hier echter vooraf geen getalsmatige maat aan gekoppeld. Getallen en Bewerkingen & meten, meetkunde, tijd en geld scores zijn onvoldoende maar naar verwachting. Volgend schooljaar is de verwachting dat er op het totale onderdeel Rekenen-Wiskunde boven landelijke gemiddelde wordt gescoord. Temeer aangezien de werkgroep rekenen in haar doelen voor 2014-2015 heeft gesteld t.a.v. het verbeteren van de opbrengsten m.b.t. automatiseren getallen & bewerkingen tot -20, -100, vermenigvuldigen, alsook het gebruik van het handelingsmodel/drieslagmodel. Verder hopen de diagnosticus/specialisten rekenen/wiskunde de expertise te verbreden en te delen met het team en schooloverstijgend binnen het 3-cluster van scholen door dit schooljaar min. 10 diagnostische rekengesprekken te voeren. Het onderzoeken van leerkrachtbehoeften en leerkrachtvaardigheden is in deze een vervolgactie.

4     Studievaardigheden.

Bij studievaardigheden scoren we boven het landelijke gemiddelde. Het hanteren van studieteksten is iets onder de maat maar verklaarbaar en verwacht gezien de leerontwikkeling van de specifieke leerlinggroep. Vooral het onderdeel kaartlezen, schema’s, tabellen en grafieken zijn zeer positief ontwikkeld. We gebruiken nu een aantal jaren BLITS voor het ontwikkelen van studievaardigheden en daarnaast zijn de leerlingen gewend om met een weektaak te werken die veelal bestaat uit het aflezen, plannen en organiseren in tabellen en schema’s.

5     Wereldoriëntatie.

Aardrijkskunde valt het meest op door de beneden gemiddelde score. Hier is de verwachting dat volgend schooljaar weer op maat wordt gescoord. Voor natuuronderwijs wordt in 2014 een nieuwe methode aangeschaft.. Technieklessen (en werken met een techniekcoach) wordt steeds meer uitgebreid, maar kan nog beter in het onderwijsaanbod worden opgenomen.Binnen de crea-middagen zou het onderdeel techniek frequenter meegenomen kunnen worden. Daarnaast kan de school de samenwerking met CNME analyseren en kijken naar de mogelijkheden tot buitenschoolse activiteiten met leerlingen.

6     Algehele conclusie.

Wij zijn tevreden:

- als in de groepsplannen te lezen is hoe bovenstaande acties toegepast worden tijdens de aanpak en begeleiding van leerlingen (zie jaarplanning).

- als de aanpak en begeleiding, zoals beschreven in het groepsplan, zichtbaar is in de les tijdens de groepsbezoeken van de Intern Begeleider (zie jaarplanning). Dit alles is terug te vinden in de verslaglegging ‘Terugkoppeling groepsbezoeken interne begeleiding’ (Data (L:) IB 1. Begeleiding en coachen/Klassenbezoeken).

-als er kritische zelfreflectie plaatsvindt tijdens terugkoppelingsgesprekken met de IB-er van de groepsbezoeken en tijdens evaluatiemomenten Methode Nieuwsbegrip en Alles Telt in de geplande zorgvergaderingen. Dit alles is terug te vinden in de verslaglegging ‘Terugkoppeling groepsbezoeken interne begeleiding’ (Data (L:) IB 1. Begeleiding en coachen/Klassenbezoeken).

-als de opbrengsten van de jaargroepen voor de LOVS-toetsen, Cito-entree en de Eindtoets 2015 op en het liefst boven het landelijk gemiddelde liggen, specifiek op begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen.

Verdere gegevens scores eindtoets.

Dit schooljaar hebben 11 van de 11 leerlingen deelgenomen aan de eindtoets. 9 leerlingen maakten de eindtoets Basis. 2 leerlingen maakten de niveautoets. 1 van de 11 leerlingen behaalde met 548 de hoogste score (van max 550). Er waren 5 leerlingen die lager dan 530 scoorden, waarvan 2 leerlingen met de laagste score 524 en 525.

< 530              5 leerlingen

530-535          3 leerlingen

536-540          1 leerlingen

541-545          1 leerlingen

546-550          1 leerlingen

7      Overzicht adviezen Cito en school.

           

   
                                                                                                                                                                                                                                   
     

1.Vwo

     
     

1

     
     

2.       Havo /Vwo

     
     

0

     
     

3.Havo

     
     

3

     
     

4.TL/Havo

     
     

2

     
     

5.TL

     
     

3

     
     

6.       TL/KB  

     
     

0

     
     

7.       KB

     
     

2

     
     

8.       KB/BB

     
     

0

     
     

Totaal

     
     

11

     
           

27%       van de leerlingen heeft een advies van Havo

     

45%       een advies TL of TL/Havo

     
 
       
   

                                             CITO advies

 

 

2.2 Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 gaan iedere woensdag naar de gymzaal. De kinderen doen gymnastiek op gymschoenen of op blote voeten. Voor de kinderen is het fijn wanneer ze een platte gymzak hebben om mee te nemen naar de gymzaal.

Groep 3/4 sport op maandagmiddag en dinsdagmiddag.

Groep 5/6 op maandagmiddag en vrijdagmiddag.

Groep 7/8 op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

Tijdens de gymnastieklessen van groep 3 t/m 8 dragen de kinderen een korte broek, sportshirt, en gymnastiekschoenen (let op: geen dansschoenen).

Zowel broek, shirt als schoenen moeten voorzien zijn van voor‑ en achternaam van uw kind. De gymschoenen mogen geen gekleurde zolen hebben, omdat er hierdoor strepen op de vloer komen die moeilijk te verwijderen zijn. De gymspullen nemen we na iedere gymles mee naar huis.

2.3 Ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is nu nog vastgesteld op € 31,--. Dit kan aangepast worden wanneer de oudervereniging tijdens de jaarvergadering een voorstel doet ter aanpassing van het bedrag. Dit dient dan door een meerderheid van de aanwezige ouders te worden goedgekeurd, evenals door de oudergeleding van de MR. Hierna volgt de eventuele aanpassing van het te betalen bedrag. Ouders worden hiervan door middel van een brief op te hoogte gesteld.

Van de ouderbijdrage betaalt de oudervereniging de extra activiteiten die zij organiseren, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, schoolreisje en sportdag.

2.4 Lesuren

 

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. De overheid bepaalt hoeveel uren onderwijs uw kind tenminste moet volgen gedurende zijn of haar schoolloopbaan.

Dewettelijk verplichte lesuren zijn per kind gedurende de schoolloopbaan:

Groep 1 t/m 8                         samen: 7520 uren

In het volgende overzicht kunt u zien hoeveel uren er in de afgelopen jaren in de diverse groepen zijn gemaakt en hoe dit voor dit schooljaar is.

           
 

Groep   1

Groep   2

Groep   3

Groep   4

Groep   5

Groep   6

Groep   7

Groep   8

2014-2015

840

840

920

920

1000

1000

1000

1000

2013-2014

844.5

844.5

922.5

922.5

1000

1000

1000

1000

2012-2013

845.5

845.5

923.5

923.5

1001.5

1001.5

1001.5

1001.5

201-2012

848

848

926

926

1004

1004

1004

1004

2010-2011

 850

850

930

930

1004

1004

1004

1004

2009-2010

 845

 845

925

925

1003

1003

1003

1003

2008-2009

850

850

928

928

1008

1008

1008

1008

2007-2008

845

845

925

925

1001

1001

1001

1001

                   

Dit schooljaar krijgen de kinderen precies 7520 lesuren.

2.5 Lestijden

Voor onze school gelden de volgende lestijden:

Groep 1 en 2:

maandag, dinsdag                             08.30 - 12.00 uur                    Totaal:22.00 ur/week                                                             13.00 - 15.00 uur

woensdag                                          08.30 - 12.30 uur

donderdag, vrijdag                             08.30 - 12.00 uur

Groep 3 en 4:

maandag, dinsdag, donderdag          08.30 - 12.00 uur                    Totaal:24.00 uur/week

                                                           13.00 - 15.00 uur

woensdag                                          08.30 - 12.30 uur

vrijdag                                                08.30 - 12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag         08.30 - 12.00 uur        Totaal:26.00 uur/week

                                                                       13.00 - 15.00 uur

woensdag                                                      08.30 - 12.30 uur

2.6 Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2014 – 2015

 

Herfstvakantie:                      20 oktober                  t/m                  24 oktober

Kerstvakantie:                                    22 december              t/m                  02 januari

Carnavalsvakantie:                16 februari                  t/m                  20 februari

Meivakantie:                          27 april                        t/m                  8 mei

Zomervakantie:                      20 juli                         t/m                  28 augustus

Vrije dagen:                            08 september             studiemiddag, kinderen vrij

                                               15 septemberstudiemiddag, kinderen vrij

02 maart         studiemiddag, kinderen vrij

09 maart         studiemiddag, kinderen vrij

                                               11 maart         studiedag kom-Leren, kinderen vrij

                                               06 april            Paasmaandag vrij

11 mei            communiemaandag, school begint om 10.30 u

14 mei            Hemelvaart, allen vrij

15 mei            brugdag, allen vrij

25 mei            Pinkstermaandag, allen vrij

                                               22 juni             Bronkmaandag, kinderen vrij

                                               24 juni             Bronkwoensdag, school start om 10.30 uur.

                                                                   

Wisseling i.v.m. carnaval: Groepen 1 t/m 4: dinsdagmiddag 10 februari vrij in plaats van vrijdagmiddag 13 februari. Op vrijdagmiddag 13 februari zijn alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8, verplicht om op school aanwezig te zijn.           
Dit schooljaar vallen de kermisdagen niet in de grote vakantie en zijn we niet in de mogelijkheid om meer dagen vrij te geven aangezien we verplicht zijn een aantal uren les te geven (zie 2.4 lesuren)

Op advies van de MR hebben we de vrije middag van de laatste vrijdag verplaatst naar de woensdagochtend na ‘paolke howwe’. Die woensdag starten we dan allemaal om 10.30 uur. De laatste vrijdagmiddag is dan voor de groepen 5 t/m 8 school tot 15.00 uur.

Dit schooljaar is het niet mogelijk om de maandag na de communie een hele dag vrij te geven. Die dag start groep 1 t/m 8 om 10.30 uur zodat er wel uitgeslapen kan worden.

          

                                              

2.7 Overblijfregeling

 

In het nieuwe schooljaar blijft Mariet Habets de coördinator van het overblijven. Met vragen over de overblijfregeling kunt u bij haar terecht: Mariet Habets, Herkenrade 20A, tel.nr. 043-4082949.

De regeling die voor het overblijven geldt, kunt u teruglezen in de vierjaarlijkse schoolgids.

Bent u zelf ook bereid uw steentje bij te dragen, schroom dan niet contact op te nemen met iemand van de oudervereniging of mevr. Mariet Habets.

In het kader van haar wettelijke verplichting om te voorzien in tussenschoolse opvang en de daaraan gekoppelde eisen, heeft het bestuur van de S.K.O. Mergelland het noodzakelijk geacht om de ouderbijdrage van het overblijven te harmoniseren naar €1,50 per kind per keer. Sommige scholen worden hierdoor geconfronteerd met een stijging en anderen met een daling van de ouderbijdrage.

De argumenten voor deze harmonisatie zijn:

 • Het streven naar één kwaliteitsniveau en gelijke ouderbijdrage voor al haar scholen
  • Toevoeging van fruit en/of fruitsap voor alle kinderen
  • Alle overblijfkrachten volgen gerichte scholing en bijscholing (wettelijke plicht geworden) Dit jaar zullen dit minimaal 50 cursisten zijn.
  • Bijdrage vanuit de inkomsten overblijven in de extra kosten in de exploitatie van de school (Gas, water, licht en schoonmaak).
  • Inrichting professionele organisatie. Mede gelet op de verscherpte controles van de overheid, de mate van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het bestuur is een verdergaande professionalisering van het overblijven steeds meer noodzakelijk. Dit vraagt om een andere inrichting van de organisatie en een professionele invulling. De lasten worden doorberekend in de ouderbijdrage.
  • Vrijwilligersbijdrage voor alle overblijfkrachten. Omdat aan de invulling van het overblijven door vrijwilligers steeds meer eisen worden gesteld (scholing en overleg) dan alleen het houden van toezicht tijdens het overblijven, ontvangt iedere vrijwilliger een bijdrage conform de regeling zoals deze landelijk geldt.
  • De overblijfcommissies moeten over voldoende middelen kunnen blijven beschikken om de noodzakelijke materialen te kunnen aanschaffen. (bijv. spel / speelgoed en verzorgingsmaterialen).
  • Afmaken van schoolwerk
  • Voorbereiden van nieuwe opdrachten
  • Toepassen van geleerde kennis en vaardigheden
  • Inslijpen van behandelde leerstof

Momenteel is het bestuur de overtuiging toegedaan dat zij op, basis van het stellen van één tarief, recht doet aan de inrichting van één professionele organisatie.

2.8 Benodigdheden

 

We weten dat kinderen graag spullen van zichzelf meenemen naar school. Wij adviseren dan de onderstaande materialen mee te geven:

Omschrijving

 

Groep

2

3

4

5

6

7

8

Kladblok

   

x

x

x

x

x

x

Kleurpotloden

Markeerstift   (één)

Slijper

   

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

klapper   (23 rings)

met   10 tabbladen

Stabilo   *

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Agenda

Plakstift

Eenvoudig   reken-apparaat

   

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Rond januari gaan de kinderen van groep 4 leren schrijven met een pen. De stabilo is geadviseerd door schrijfdeskundigen en zorgt voor een goede pengreep en goede ontwikkeling van het handschrift.

We zijn niet meer in de mogelijkheid om deze pennen aan te bieden aan de leerlingen, maar de pennen zijn tegen een gereduceerde prijs te verkrijgen op school. De vullingen van de stabilo’s kunnen niet via school aangeschaft worden.

De blauwe inktpatronen van de vulpennen krijgen de leerlingen op school.

Het eenvoudige rekenapparaat hoeft slechts de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te bevatten.

 

2.9 Huiswerk

 

Ons onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert een bijdrage aan het bereiken van dat doel.

Huiswerk is verbonden met de lesactiviteiten. Daarom wordt huiswerk ook wel gezien als ‘uitbreiding van de leertijd’. De lesactiviteiten binnen onze school zijn zeer uitlopend van aard. Daarom kan de functie van het huiswerk sterk verschillen. In grote lijnen heeft het huiswerk de volgende functies:

Als de opdracht aan het eind van de lesactiviteit, en tijdens zelfstandige werkmomenten, nog niet klaar is, kan deze mee naar huis gegeven worden. Ook in groep 3/4.

Wanneer het gaat om het uitzoeken van informatie en/of het meenemen van materialen ter voorbereiding op komende lesactiviteiten.

Lesstof die op school tijdens lesactiviteiten centraal heeft gestaan, kan thuis als herhaling in verschillende taken terugkeren waardoor de vaardigheid opnieuw geoefend wordt.

Als voorbereiding op een toets van spelling, thematisch werken, verkeer, maatschappijleer of Engels kan de lesstof thuis nogmaals herhaald worden.

Het afmaken van schoolwerk en het voorbereiden van nieuwe opdrachten komt in de onderbouw incidenteel voor. In de midden- en bovenbouw wordt dit regelmatig toegepast, ook gezien de opbouw in zelfdiscipline.

Betreffende het toepassen van geleerde kennis en vaardigheden en het inslijpen van behandelde lesstof hebben wij eveneens een opbouw vanaf jaargroep 5 aangebracht. Hieronder vindt u een overzicht van het wekelijkse huiswerk rondom het toepassen van geleerde kennis en vaardigheden:

Groep

Frequentie

Taak/Taken

3/4

 

Afmaken opdrachten   of extra oefening

5

1x per week

Spelling/taal,   rekenen of begrijpend lezen

6

2x per week

Spelling/taal/begrijpend   lezen en rekenen

7

3x per week

Spelling/taal,   begrijpend lezen en rekenen

8

4x per week

Spelling/taal,   begrijpend lezen, rekenen en Tjoezz

Wanneer het gaat om de taken voor spelling/taal, rekenen en begrijpend lezen komen deze voort uit de methodes en/of aanvullende materialen. In groep 8 zijn er eveneens taken vanuit Tjoezz. Tjoezz is een werkboek voor toekomstoriëntatie, hulp bij de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs en voorbereiding op de brugklas.

Behandelde lesstof vanuit de vakgebieden thematisch werken, verkeer, maatschappijleer of Engels wordt per hoofdstuk, blok of thema getoetst. We streven ernaar deze toetsen minimaal een week van tevoren aan te kondigen. Om de kinderen te begeleiden in het leren, en met name het bepalen welke lesstof belangrijk is, krijgen de kinderen voor thematisch werken ‘leerhulpen’ aangeboden. In deze leerhulp staat per thema aangegeven welke lesstof het belangrijkste is en hoe deze lesstof het beste geleerd kan worden.

Wanneer het gaat om huiswerk in de vorm van het toepassen van geleerde kennis en vaardigheden en het inslijpen van behandelde lesstof wordt deze structureel in de agenda genoteerd. In groep 5/6 en groep 7/8 is er een groepsagenda te vinden. Hierin wordt het huiswerk ook genoteerd. Mocht uw kind niet aanwezig zijn geweest, dan kan het middels de groepsagenda nagaan of er nog huiswerk opgegeven is.

De kinderen in de groepen 5 t / m 8 maken één werkstuk per schooljaar. De kinderen werken een keer per twee weken tijdens het thematisch werken aan en krijgen hier ook de gelegenheid voor tijdens het zelfstandig werken. Het werkstuk dient ingeleverd te worden vóór 31 maart.

2.10 Luizenbeleid

Dankzij de inzet van onze luizenmoeders hebben we sinds enige tijd vrijwel geen overlast meer van hoofdluizen. In ons beleid (te vinden in de vierjaarlijkse schoolgids of in de luizenklapper) hebben we beschreven dat elk kind zijn of haar jas in een luizenzak moet stoppen alvorens deze aan de kapstok op te hangen. Na elke vakantie controleren de luizenmoeders alle kinderen en leerkrachten op hoofdluis. In de jaarplanning van deze schoolgids vindt u de weken waarin de luizen gecontroleerd worden. Elk jaar wordt bekeken welke dagen het beste uitkomen voor de luizenmoeders om de controle uit te voeren. Daarnaast zullen we u in de Nieuwsbrieven nogmaals aan de controles laten herinneren. Het is fijn wanneer de kinderen op die dagen geen gel in de haren hebben en hun haren gemakkelijk los kunnen maken voor de controles.

We hebben nieuwe luizenzakken aangeschaft en door de inflatie zijn ze helaas iets duurder geworden. De luizenzakken zijn nu op school te koop voor €2,50.

2.11 Parkeerbeleid

De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving is bij voorkeur autoluw. Vooral rond de tijden dat de school begint en uitgaat moet dit worden nagestreefd.

Op die manier kunnen kinderen zich veilig rond de school bewegen en kunnen kinderen op jongere leeftijd lopend of fietsend naar school. Af- en aanrijdende auto's rondom school en kriskras rond school parkerende auto's zijn ongewenst voor een veilige schoolomgeving. Een veilige schoolomgeving stimuleert kinderen om lopend of fietsend naar school te komen.

Deze Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger maken van de directe schoolomgeving.

1. De route naar school is veilig
Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Dat kan in de straten rondom de school. Helaas niet voor de kinderen die aan de Julianaweg wonen en verder.

2. De straat voor school is veilig
Ter hoogte van de schoolingang is een versmalling aangebracht. Hier hebben kinderen prioriteit. Auto's mogen slechts stapvoets rijden en moeten zich aanpassen aan lopende en fietsende kinderen.

3. Er is een veilige oversteekplaats...
Er is voor een veilige oversteekplaats. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde auto's in de buurt van de oversteekplaats hinderen bij het uitkijken.

4. ... en een veilige schooluitgang
Als kinderen na een dag stilzitten uit school komen, hebben zij vaak de neiging om pardoes de straat op te rennen. Daarom is er een hekje op de stoep om dat te voorkomen.

5. Kinderen hebben onbelemmerd uitzicht
Geparkeerde en stilstaande auto's maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk. Parkeren op de stoep is niet toegestaan.

6. Voor ouders is er voldoende wachtruimte
Er is voldoende ruimte voor wachtende ouders op de stoep en/of op het schoolplein. Dat is voor ouders die hun kinderen lopend of met de fiets ophalen.

7. Er zijn fietsenrekken voor de ouders...
Er zijn genoeg plaatsen in de fietsenrekken voor ouders die hun kind met de fiets komen brengen of halen.’

8. ... en voor de kinderen is er een goede fietsenstalling met voldoende rekken
Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen van leerlingen. Ieder kind dat op fietsafstand van school woont moet zijn / haar fiets op school kunnen stallen. De fietsenrekken zijn gedeeltelijk overdekt en bieden voldoende ruimte.

9. De school heeft een verkeerswerkgroep.
De verkeerswerkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rond school. De aandacht is er op gericht het zelf te voet en met de fiets naar school gaan van de kinderen te stimuleren b.v met de campagne:” Op voeten en fietsen”, en de verkeersdag.

2.12 Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen krijgen de zorgplicht voor alle leerlingen uit hun regio. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te zoeken. Uitgangspunt daarbij is:

-          Alle kinderen krijgen zo ‘passend mogelijk’ onderwijs, waarbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen.

-          Kinderen gaan naar reguliere basisscholen en hebben een onderwijsplek nabij huis, tenzij speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs noodzakelijk is.

-          Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs: geen thuiszitters.

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen, maar richt zich in de praktijk vooral op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Hoe wordt dit georganiseerd?

De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden.

De school van aanmelding bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Daarom is het van belang dat u uw kind minimaal 10 weken van te voren inschrijft bij de nieuwe school, zeker als het een verhuizing betreft.

Voor onze school en schoolbestuur wordt gewerkt vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Primair Onderwijs Maastricht en Heuvelland.

In het SWV werken schoolbesturen samen met basisscholen in de regio, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Afstemming en samenwerking met jeugdhulp, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het voortgezet onderwijs worden hierbij meegenomen.

Door deze wijziging verdwijnt het eerdere systeem van toekenning van (extra) zorg.

Het rugzakje verdwijnt en er is een andere manier van verwijzen naar het speciaal onderwijs.

Wat betekent dit voor kinderen met ondersteuningsbehoeften en voor kinderen die een rugzak hadden?

Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Dat kan met extra ondersteuning in de klas of het inrichten van nieuwe voorzieningen, maar kan ook in het speciaal onderwijs plaatsvinden. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend Onderwijs biedt deze ruimte.

In het schoolondersteuningsprofiel stelt iedere school vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden.

In principe krijgt uw kind de extra onderwijsondersteuning die het nodig heeft onder verantwoordelijkheid van de eigen school. Voor de ouders is de leerkracht en de IB-er op school het eerste aanspreekpunt. Samen met u volgen zij de ontwikkeling van uw kind, en wanneer zich veranderingen voordoen, bespreekt u dit altijd eerst met hen.

Pas als de school niet in staat is uw kind aan ondersteuning te bieden wat hij/zij nodig heeft, wordt gekeken naar opties buiten de school. In dat geval vindt allereerst een gesprek plaats met de ouders, waarbij gezamenlijk de mogelijkheden worden besproken.

In sommige gevallen zal een andere persoon aansluiten om mee te kijken en een goed besluit te nemen. Deze persoon zal de ouders begeleiden in het plaatsingstraject. Hoe dit traject in zijn werk gaat, kunt U bij de school opvragen. Meer informatie over ons schoolspecifieke schoolondersteuningprofiel (sop) kunt u eind september 2014 op onze website vinden. Heeft u voor eind september vragen hierover, meldt u zich dan alstublieft bij onze ib-er.

Ontwikkelingsperspectief

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen, wanneer kinderen de einddoelen van de basisschool niet halen.

In een ontwikkelingsperspectief staat beschreven wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is en de onderbouwing daarvan. In het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het basisonderwijs wordt ook beschreven welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Het ontwikkelingsperspectief wordt door de leerkracht en de Intern Begeleider opgesteld. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor u als ouders/verzorgers: u kunt de school van informatie voorzien over de situatie thuis of eerdere begeleiding op een andere school.

Het ontwikkelingsperspectief wordt in overleg met de ouders vastgesteld. Ook daarna wordt er regelmatig (tenminste jaarlijks) overleg gevoerd met ouders en de leerling. Als daar aanleiding voor is wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld.

Informatie

Voor verdere informatie over Passend Onderwijs kunt u contact opnemen met de IB-er van school. Het samenwerkingsverband Maastricht en Heuvelland heeft een website waarop u specifieke informatie kunt vinden:www.swvpomaastrichtheuvelland.nl. Of u kunt terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dit is het mailadres van de ondersteuningsplanraad waar onze school bij hoort.

Algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op een speciale site van het ministerie van Onderwijs: www.passendonderwijs.nl. en op www.steunpuntpassendonderwijs.nl, een site speciaal voor ouders.

HOOFDSTUK 3. OVERZICHT NAMEN EN ADRESSEN

 

 

3.1 Medezeggenschapsraad

Namens de leerkrachten: 

Nicole Buytendijk-Thiessens        Bea Pechler

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter                                     Penningmeester                                                        

                                 

Namens de ouders:

Kirsten Ritter                                    Maurice Ubaghs            

Schoolstraat 25                              Moerslag 32  

6265 AR St. Geertruid                     6265 NC Sint Geertruid                                          

043-8518173                                   043-4070160             

Secretaris                                           Lid                                                                                

 

 

 

 

 

3.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

GMR van kom Leren

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) bestaat uit leerkrachten en ouders van bij de stichting aangesloten scholen. Deze personen zijn gekozen door de MR van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschapsstatuut van kom Leren en in het Reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd, wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur en de MR-en.

Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren. Momenteel zijn 13 plaatsen ingevuld. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter (Jean-Pierre Guyaux), secretaris (Antoinne Beijers) en penningmeester (Jim Jackman) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat (Ariane Schut).

 

3.3 Bestuur oudervereniging


Dennis Dresen                                         Arianne Custers       

                                                                                                                                                                               

Voorzitter                                         

                                  

           Bianca Vaes                                              Jolanda Duijsens
Secretaris                                          Penningmeester
                                          
043-3635878                                                     

    

Bianca Sintzen                                                          Judith Roijen                                     

Lid                                                                              Lid

Judith Knoben                                                                       Ellen Mertz

Lid                                                                              Lid

Gabriëlle Duizings                                                     Franca van Vlokhoven

Lid                                                                              Lid

Er wordt door het jaar heen hulp gevraagd bij de individuele activiteiten. Hier kunt u zich voor opgeven door de activiteitenlijst in te vullen die ophangt op het prikbord naast de hoofdingang. Hierop vindt u een mogelijkheid om u op te geven om te helpen.

3.4 Klachtencommissie

Contactpersoon

De contactpersoon is voor iedereen die betrokken is bij de school het eerste aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts. Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde. Voor de procedure, zie het stappenplan in de klachtenregeling van kom Leren

De contactpersoon namens het team volgt in het nieuwe schooljaar.

De contactpersoon namens de ouders volgt in het nieuwe schooljaar.

Klachtenregeling:

Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, dat ouders en leerlingen een passend gebruik maken van deze nieuwe wetgeving, omdat klachten door team en directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van groot belang. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersoon van de school en is te downloaden op de website: www.kom-leren.nl

Stichting kom-Leren is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijs

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90

Vertrouwenspersoon

Het bestuur beschikt over één onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

De vertrouwenspersoon is:

Inge Pouw : 06-38316425

Gedragscode

Stichting kom Leren en onze school werken aan een veilige school: een school waar het voor iedereen prettig werken en leren is. Goede relaties tussen allen die in de school werken en afspraken over hoe je met elkaar omgaat, zijn daarbij heel belangrijk. Een school kan niet zonder afspraken. Voor kinderen kennen wij schoolregels en voor volwassenen is een gedragscode opgesteld. Het naleven van de afspraken in deze gedragscode zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is een voorwaarde voor alle leden van de schoolgemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren.

Voorop staat dat iedereen op school gelijkwaardig is en dat er geen enkel onderscheid gemaakt wordt in de manier waarop we elkaar benaderen. Met ‘elkaar’ bedoelen we de relaties tussen leerlingen onderling, leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling. Onder volwassenen verstaan wij ouders, personeel, stagiaires en vrijwilligers op school. Tevens alle volwassenen van aan school verbonden organisaties, als Buitenschools Opvang, Peuterspeelzalen, bibliotheken e.a. Het doel van de gedragscode van kom Leren is dat:

 • duidelijk is      wat we van elkaar in school verwachten;
 • duidelijk is      welk gedrag kan en welk gedrag niet kan;
 • we elkaar      kunnen aanspreken op het naleven van de afspraken;
 • het personeel      van de school aan de ouders of verzorgers kan uitleggen hoe het omgaat met      de leerlingen;
 • vóór er een      problematische situatie ontstaat, duidelijk is hoe de regels zijn;
 • overtreding      van de regels getoetst kan worden aan de Gedragscode;
 • bij      overtreding de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Voor personeel      gelden de afspraken in de CAO PO onder het hoofdstuk “ordemaatregelen en      disciplinaire maatregelen”.

Op de scholen van kom Leren houdt men zich aan de volgende kaders:

 1. Wij werken aan      een goed en veilig leer- en werkklimaat.
 2. Wij werken in      een open communicatie, waarbij zorgvuldigheid een leidraad is. We lossen      problemen op door erover te praten.
 3. Wij nemen      elkaar serieus en helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. Wij hebben      respect voor de persoonlijke levenssfeer van de ander.
 5. Wij zijn ons      bewust van de kwetsbare en afhankelijke relatie tussen leerling en      volwassene en tussen leerlingen en volwassenen onderling.
 6. Wij houden ons      aan het social media protocol en privacyprotocol en spreken elkaar hierop      aan wanneer dat niet wordt gedaan. U treft deze aan op www.kom-leren.nl
 7. Wij vertonen      professioneel gedrag, gerelateerd aan schoolse activiteiten.                                                                                                            

Veiligheidsplan
Onderwijsinstellingen moeten over een veiligheidsplan beschikken. Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. In het veiligheidsplan staat wat de school doet aan de:

 • fysieke veiligheid (inrichting      van het schoolgebouw);
 • sociale veiligheid (omgaan met      bijvoorbeeld agressie en geweld);

In dit plan zijn een aantal school specifieke beleidszaken geformuleerd. Deze zijn op school in te zien.

Binnen kom Leren is een stichtingsbeleid geformuleerd voor de volgende onderdelen.

ü  Klachtenregeling

ü  Afspraken rondom privacy

ü  Registratie rondom school en ziekteverzuim

ü  Infovoorziening voor gescheiden ouders

ü  Aanpak agressie en geweld

ü  Pestprotocol

ü  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

ü  Protocol rouwverwerking

ü  Protocol medicijnverstrekking school

Deze zijn te bekijken op de website van www.kom-leren.nl

Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Wanneer kinderen vier jaar zijn, kunnen ze tot de basisschool worden toegelaten. In de twee maanden gelegen tussen de leeftijd van 3 jaar 10 maanden en 4 jaar, mag een kind maximaal 5 dagen naar school komen. Deze regeling is bedoeld om kinderen alvast aan de nieuwe situatie te laten wennen, alvorens ze definitief tot school worden toegelaten. Afspraken hierover worden door de betreffende leerkracht gemaakt. Voor aanmelding vindt er altijd eerst een gesprek plaats tussen de directie en de ouder(s)/verzorger(s). Er dient bij aanmelding een aanmeldingsformulier te worden ingevuld dat door minstens één van de ouders/verzorgers dient te worden ondertekend.

Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) van een andere school op onze school willen overplaatsen wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school. Mocht een leerling specifieke onderwijsbehoeften hebben, dan gaan wij samen met ouders op zoek naar een geschikt onderwijsarrangement.

In sommige gevallen zal een andere persoon aansluiten om met ons mee te kijken en een goed besluit te nemen. Deze persoon zal de ouders begeleiden in het plaatsingstraject.

Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen in de regeling “Toelating, schorsing en verwijdering” en ligt ter inzage op school. Deze is ook te downloaden op de website van kom-Leren: www.kom-leren.nl

De beslissing over schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag, nadat de school en eventueel de ouders/verzorgers hierover zijn gehoord. Indien een leerling om welke reden dan ook niet meer toegelaten kan worden tot onze school kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering van deze leerling. Het bevoegd gezag dient wel alles in het werk te stellen een andere school bereid te vinden deze leerling op te nemen. Indien dit ondanks alle inspanningen niet lukt, is het bevoegd gezag gerechtigd na 8 weken deze leerling toch van school te verwijderen.

3.5 Leerplichtambtenaar

Regionaal Bureau Leerplicht Maastricht en Mergelland

Postbus 1992

6201 BZ Maastricht

tel.:         043-350.5440

fax:        043-350.5466

Bezoekersadres: Mosae forum 10 te Maastricht

Leerplichtambtenaar voor de gemeenten Eijsden en Margraten:

Mevr. M. Beaumont

tel.:         043-350.5463

fax:        043-350.5466

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


In de vierjaarlijkse schoolgids vindt u het beleid ten aanzien van de leerplicht.

3.6 Bestuur kom Leren

Het schoolbestuur van de stichting ‘kom Leren’

We nodigen alle kinderen uit om bij ons te

komen Leren. Leren met een hoofdletter “L”.

Want kinderen in ontwikkeling Leren iedere dag

op heel veel gebieden om te groeien als mens.

kom jezelf ontdekken

kom je talenten ontwikkelen

kom de wereld onderzoeken

kom je mogelijkheden verkennen

kom Leren van succes

kom Leren van fouten

kom om echt gezien te worden

kom om echt geaccepteerd te worden

kom om echt gerespecteerd te worden

kom om echt te Leren

kom bij Stichting kom Leren

en leer het beste uit jezelf te halen!

Stichting kom Leren is een stichting die is ontstaan uit een fusie tussen Stichting jong Leren, een organisatie voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in Zuid Limburg en Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland, een organisatie voor katholiek primair onderwijs in het Heuvelland.

De nieuwe stichting telt 23 scholen in Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg a/d Geul.
Stichting kom Leren heeft ongeveer 400 personeelsleden in dienst en biedt onderwijs aan 4000 leerlingen.

Stichting kom Leren wordt gespeld met een kleine ‘k’ omdat we kinderen van klein tot groot uitnodigen om bij ons te komen Leren met een hoofdletter ‘L’. Stichting kom Leren staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij we de eigenheid van ieder kind niet uit het oog verliezen.

Stichting kom Leren,

Oranjeplein 201

6224 KV Maastricht

Telefoon         : 043-4100300

e-mail              : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website           : www.kom-leren.nl

Missie/visie

Wij beschouwen talentontwikkeling als onze opdracht

Stichting kom Leren gaat ervan uit dat kinderen voortdurend en op verschillende manieren leren. Het onderwijs wordt zo ingericht dat het daarop inspeelt. De scholen bieden een rijke, boeiende, uitdagende en stimulerende leeromgeving. Het kind, zijn ontwikkelingsmogelijkheden en zijn leerstijlen staan centraal bij het aanbieden van het onderwijs dat het beste past. Het doel is de kinderen, door hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve talenten te ontwikkelen, te brengen tot evenwichtige persoonlijkheden, die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

Wij zien onderwijs als mensenwerk

De school is een mensengemeenschap, waarin mensen gezien en gehoord worden en waar men respectvol met elkaar omgaat. Personeelsleden zijn betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Ze zijn bevlogen, bevoegd, bekwaam en onderhouden voortdurend hun professionaliteit. In de school vindt een vanzelfsprekende professionele dialoog met collega’s, leidinggevenden, ouders en anderen plaats, zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Stichting kom Leren vult het werkgeverschap in vanuit de idee dat de personeelsleden het kapitaal van de organisatie vormen.

Bestuur
De stichting kent 2 organen: Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuursstatuut.

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. R. Beaumont ( Voorzitter CvB) en dhr. Johan Linckens ( lid CvB)


De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd in het bestuursstatuut. De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door dhr. E. van Helsland

Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door beleidsmedewerkers op de terreinen personeelszaken, huisvesting en financiën, onderwijs en zorg.

Eveneens is er een directeur audit en control aan het bestuursbureau verbonden.

Directeurenberaad

De directeuren van de scholen van de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie.

 

3.7 Inspectie van het onderwijs

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:

Tel: 0800 –0851 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Tel: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

3.8 Zorgadviesteam

Aan het zorgadviesteam (ZAT) nemen in ieder geval deel:

a.   De IB-er van onze school Nicolle Ploemen

b.   De schoolarts Karen De Klerk

c.   Een medewerker van bureau jeugdzorg Angeline Sonnemans

d.   Daarnaast kunnen op afroep andere deskundigen aan het zorgadviesteam toegevoegd worden zoals bijvoorbeeld de schoollogopediste of een medewerker van schoolmaatschappelijk werk Trajekt.

3.9 Jeugdarts en jeugdgezondheidszorg

 

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Gezondheidsonderzoek

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG.

De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.

Uw informatie is erg belangrijk

U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.

Inentingen

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht.

Vragen of zorgen?

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag!

Contact

Mariel van Hoof, jeugdverpleegkundige

Inge Duijsens, doktersassistente

Marion Debougnoux, jeugdarts

Team JGZ unit Heuvelland (CJG Kramsvogel, Eijsden en CJG de Hoven, Margraten)

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T: 043- 850 6693 elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 uur

www.ggdzl.nl/jeugdgezondheidszorg

3.10 Logopedie

Elke leerling (en met name de kleuter) kan door een ieder, die betrokken is bij de ontwikkeling van het kind, bij een vrijgevestigde logopedist worden aangemeld voor een screening. Er is geen logopedist verbonden aan school.

Na deze logopedische screening kunnen de volgende acties ondernomen worden:

 • Geen      actie: de luistervaardigheden, stem, spraak, taal en mondgedrag zijn in      orde.
 • Plaatsing      op een controlelijst is voldoende: spraak en /of taal is niet helemaal in      orde, maar een spontane verbetering is te verwachten.
 • Soms      is een gesprek met de ouders nodig om adviezen te geven i.v.m. kleine      uitvallen op het gebied van luistervaardigheden, stem, spraak, taal of      mondgedrag, zodat zij kun kind thuis zo gunstig mogelijk kunnen      begeleiden.
 • Wanneer      een logopedisch probleem vastgesteld wordt, volgt na overleg met de ouders      logopedische hulpverlening.
 • Indien      nodig kan er een verwijzing plaatsvinden naar een arts of een andere      instantie.

3.11 Naschoolse opvang en peuterspeelzaal

Tovertuin/Jambo

De stichting kom Leren heeft een samenwerkingsverband met de Tovertuin voor de naschoolse opvang. Deze is nu overgenomen door Jambo. Bij Jambo worden de kinderen na school zoals gebruikelijk, opgevangen op de basisschool in Mheer. Zij worden op de verschillende scholen opgehaald door een taxi en naar de basisschool in Mheer gebracht. Samantha Pakbeers en Kyra Schippers zijn de contactpersonen voor deze naschoolse opvang van Jambo. U kunt Kyra telefonisch bereiken op 0611359045

Voor meer informatie kunt u terecht op de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op telefoonnummer 06-21482505

Voor school is Nicole Buytendijk de contactpersoon met de Tovertuin.

Kinderen die hieraan deelnemen, wachten in de hal aan de eerste tafel totdat de chauffeur van de taxi hun komt halen.

Peuterspeelzaal Oos Heukske

In de school, is de peuterspeelzaal “Oos Heukske” gevestigd. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de Riny Martinussen, tel.: 06-50954134.

      

                        

3.12 Schoolmaatschappelijk werk

Met de meeste kinderen binnen de basisschool gaat het gewoon goed, maar sommige kinderen vallen op, omdat zij zich niet prettig voelen. Zo’n kind is bijvoorbeeld erg druk in de klas of heeft vaak ruzie met andere leerlingen.

Of is heel stil en teruggetrokken en heeft geen vriendje of vriendinnetje.

Een oorzaak kan zijn dat het kind last heeft van problemen die zijn ontstaan door bijvoorbeeld een scheiding of een andere ernstige gebeurtenis die veel invloed heeft gehad op de gezinssituatie en het leven van het kind. Een kind uit zijn gevoelens op verschillende manieren.

Als een kind problemen heeft kan het voorkomen dat zich dit uit door verminderde resultaten op school, door afwijkend gedrag, bijvoorbeeld een agressieve of juist introverte houding. De school zal zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak is van de moeilijkheden en met u als ouder/verzorger overleggen wat de beste aanpak is. Soms is de oplossing niet gemakkelijk te vinden en heeft het kind een ander soort hulp nodig dan de school zelf kan bieden. De school, het kind en/of u als ouder/verzorger kan in deze situatie contact opnemen met de

schoolmaatschappelijk werker.

Wat kunt u verwachten van het schoolmaatschappelijk werk?

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. De schoolmaatschappelijk werker zorgt ervoor, samen met de school en u dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over aard en oorzaak van het probleem van uw kind op school. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker advies, ondersteuning en mogelijk kortdurende hulp aan u en uw kind bieden.

En indien nodig kunnen u en/of uw kind begeleid worden naar andere vormen van hulpverlening.

Schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de Zorgstructuur binnen de school en werkt samen met de school aan een goed schoolklimaat. De aangeboden hulp door de schoolmaatschappelijk werker is vertrouwelijk en gratis.

 

De schoolmaatschappelijk werk(st)er van deze basisschool is:

 

Sandra Vinken

Bereikbaar via telefoonnummer:

T 043 - 450 20 00 / E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of via de IB-er op school:

Nicolle Ploemen

Schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door:

Trajekt Algemeen Maatschappelijk Werk Eijsden/Margraten

Rayonkantoor Eijsden

Kramsvogel 42

Tel. 043-4502000

HOOFDSTUK 4. JAAROVERZICHT

Op de website vindt u een kalender die u kunt downloaden waarop alle vakanties en vrije (mid)dagen vermeld staan. Deze kalender wordt aangevuld met activiteiten zodra deze bekend zijn. Hiervan krijgt u ook een bericht in de Nieuwsbrief.

Hieronder alvast enkele data om te noteren:

Oudergesprekken periode 1: week van 24 t/m 28 november 2014

Rapport 1: Dinsdag 14 maart 2014

Oudergesprekken periode 2: week van 23 t/m 27 maart 2015

Rapport 2: Dinsdag 14 juli 2015

Oudergesprekken periode 3: week van 06 t/m 10 juli 2015

Cito Eindtoes: 21-22-23 april 2015

Klassikale informatie avond 02-09 en 04-09-2014

Algemene informatie avond Voortgezet Onderwijs: 10 november 2014 in Mheer.

Aantal artikelen:
2