Nieuwsbrief 7 2015-2016

     
Nieuwsbrief 7  
 

Bs. Sint Gertrudis – Schoolstraat 28 – 6265 AS – Sint Geertruid – 043-4081761 www.sintgertrudis.nl

07 december 2015

Sinterklaas (door Lot en Maxime)

Op woensdag 2 december is sinterklaas weer op bezoek geweest, maar de Sint was Amerigo kwijt. We hebben lang gezocht en vonden een hoefijzer, stro en wortelen. Plots kregen we een telefoontje dat Amerigo gevonden was. Sinterklaas heeft met de groepen 1 tot en met 3 spelletjes gedaan, zoals pepernoten bakken en de Sint een bezoekje brengen in de bieb. Tot slot hebben we samen afscheid genomen van Sinterklaas en zijn pieten. Het was een geslaagde dag.

‘Op woensdag 2 december brachten de Sint en zijn Pieten een bezoek aan de kinderen op onze school. Het was weer een spannende, gezellige en vooral héééle leuke ochtend voor groot en klein. De werkgroep Sinterklaas van OV Sint Gertrudis bedankt daarom uit naam van de Sint en zijn Pieten iedereen die geholpen heeft om deze ochtend te laten slagen.

Wij bedanken alle hulpouders  voor hun inzet, Thera voor haar superleuke dansactiviteit, ’t Vitamientje voor het sponsoren van de mandarijnen, Familie Steinbusch voor het sponsoren van de appels en peren,  Familie Duijsens voor het sponsoren van appelsap, Landgoed Moerslag voor het sponsoren van perensap, Eetcafé de Bosrand voor het ter beschikking stellen van hun eetcafé voor het treffen van de voorbereidingen en het bakken van de overheerlijke wafels, alle kinderen van groep 7 en 8 en in het bijzonder Maxime en Lot voor hun hulp bij de voorbereidingen en organisatie en tot slot juf Sabine voor haar hulp. NOGMAALS BEDANKT ALLEMAAL!!!  ‘

Fusienieuwsbrief 5

Op de website van basisschool Sint Joseph in Mheer kunt u onder het kopje “nieuwsbrieven” fusienieuwsbrief 5 lezen.

Theoretisch en praktisch verkeersexamen

De kinderen van groep 7 en 8 doen op 7 april mee aan het schriftelijk Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Omdat het belangrijk is om ook het gedrag en de vaardigheden van de kinderen in het verkeer te toetsen, organiseren we daarnaast een praktisch Verkeersexamen op de fiets. Dit examen vindt plaats op woensdag 18 mei 2016, gedurende de hele woensdag.

Kertsviering / Kerstmarkt

Op vrijdag 18 december zal er om 8.45 uur een kerstviering in de kerk zijn. U bent van harte welkom.

Op het einde van de ochtend zullen we samen met alle leerlingen en leerkrachten brunchen.

‘s Avonds is er van 17.00 tot 20.00 uur een heuse kerstmarkt op het schoolplein. Tijdens de markt zullen eigengemaakte knutselwerkjes door de kinderen verkocht worden. Het eerste halfuur is er de zogenaamde ‘vip verkoop’. Gedurende deze tijd zijn de werkjes van uw eigen kind te koop voor het kind en u als ouders. Daarna is het werk niet meer ‘gereserveerd’ en start de vrije verkoop. Na deze tijd kan het werk ook gekocht worden door andere bezoekers. Er zal ook een kraampje zijn met werk dat sowieso voor ‘de vrije verkoop’ is .

Verder is er wat lekkers te eten en te drinken, zijn er spelletjes voor de kinderen, kunnen ze op de foto met de kerstman, is er gezellige kerstmuziek, enz.

Appelsap

Wie wilt er zelfgemaakte appelsap sponseren voor het goede doel op de kerstmarkt?

Inleveren bij juf Sabine.

Knutselmiddag

Woensdag 16 december kan er op school van 13.30 - 15.30 uur geknutseld worden t.b.v. de verkoop tijdens de kerstmarkt. Geef je op via de intekenlijst die op het prikbord bij de hoofdingang hangt.

Thuis mag er ook geknutseld worden voor de verkoop tijdens de kerstmarkt, deze werkjes moeten dan deze woensdag 16 december ook op school worden ingeleverd. De opbrengst van alle verkochte werkjes komt geheel ten goede aan Serious Request.

3FM Serious Request 2015 zet zich in voor de generatie van de toekomst in oorlog en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog

Kerststukjes  

Nog anderhalve week en dan is het zover; Kerst! Volgende week willen wij op school, op verschillende dagen,  graag kerststukjes maken met de kinderen.

Zou u uw kind maandag 14 december een bakje of potje, groen en eventuele kerstversiering mee naar school willen geven? Deze kerststukjes zijn niet voor de verkoop tijdens de kerstmarkt, maar voor de kinderen zelf.

Agenda:

16-12-2015     Biebdag

18-12-2015     Kerstmarkt op schoolplein 17.00-20.00 uur

21-12-2015     Start kerstvakantie, tot en met 01-01-2016

04-01-2016     Eerste schooldag in 2016

06-01-2016     Luizencontrole

Check ook onze facebookpagina Basisschool Sint Gertrudis.

Stichting kom Leren - Oranjeplein 201, 6224 KV Maastricht – 043 – 410 03 00 – www.kom-leren.nl