Nieuwsbrief 2 2016-2017

21 september 2016

Nieuws van de school:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bussen poetsen.

De leerlingenraad heeft tijdens het schoolreisje gezorgd voor een lekkere, gezonde traktatie van 

’t Vitamientje. Als ‘tegenprestatie’ werd er beloofd de bussen te poetsen.

Woensdag 5 oktoberis het dan zover. Tussen 13.30 en 15.00 uur gaan we aan de slag en worden de bussen op ons schoolplein gepoetst. De leerlingenraad is een wervingsactie gestart (voor groep 4 t/m groep 8) om kinderen te vragen te helpen hierbij. Er hebben zich al een aantal enthousiaste kinderen gemeld. Tussen 13.30- 15.00 uur is er toezicht op het plein, wilt u als ouder hierbij helpen dan bent u van harte welkom, geef dit dan even door aan juf Brigitte.  Wanneer we (eerder) klaar zijn, gaan de kinderen naar huis. De verantwoordelijkheid ligt dan bij ouders.

We hopen dat veel ouders en kinderen komen helpen.

Nemen jullie een emmer, spons en doekje mee a.u.b., voor de rest wordt gezorgd!

Hopelijk tot dan!

 

Schoolbeginviering

De schoolbeginviering heeft afgelopen week weer plaatsgevonden. Op onze facebookpagina vindt u de foto’s van deze viering.

Opmaak nieuwsbrief

We gaan de opmaak van de nieuwsbrief een beetje aanpassen, zoals u in deze nieuwsbrief al kunt zien. Wellicht zullen er in de komende nieuwsbrieven nog aanpassingen in de lay-out gedaan worden. Wat de informatie betreft; we blijven u op de hoogte houden van de gebeurtenissen en extra activiteiten op onze school. Houd onze facebookpagina in de gaten voor foto’s van de activiteiten en gebeurtenissen op school.

Nieuws van de oudervereniging:

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ

Oproep voor het aanmelden ramen wassen.

Door twee maal per jaar (najaar en voorjaar) de ramen van school te wassen kunnen we met z’n allen 500 euro verdienen voor de OV (en dus voor onze kinderen). Door deze extra verdiensten kunnen we de ouderbijdrage laag houden en hoeven we niet elk jaar sponsoracties te organiseren. Maar natuurlijk kan de OV dit niet alleen en vragen we dan ook alle ouders een steentje bij te dragen.

Reageer s.v.p. even op de groepsapp die door de klassenouders verspreidt zal worden, zodat we weten op hoeveel hulp we kunnen rekenen. Je kunt je natuurlijk ook direct bij een van de OV leden opgeven. Bij onvoldoende animo zal het ramen wassen niet doorgaan en zal er door school een ramenwasser worden ingezet. Exacte datums volgen zo snel we weten of er voldoende ouders bereidt zijn te helpen (er zullen voldoende datums ingepland worden, zodat iedereen een tijdstip kan kiezen wat het beste uitkomt).

Alvast bedankt, de OV.

Ander nieuws:

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

OPROEP!       OPROEP!       OPROEP!       OPROEP!       OPROEP!       OPROEP!

Beste ouders,

Zelf heb ik met regelmaat problemen met de opvang van onze 2 kinderen. Ook verneem ik de laatste tijd steeds vaker dat sommige ouders hiermee problemen ondervinden. Daarom wil ik mij gaan inzetten om naar een oplossing te zoeken. Hiervoor is er wel een goed beeld nodig om te kijken hoe groot de vraag naar opvang is. Mocht er genoeg vraag zijn, dan zal ik zeker de mogelijkheden gaan bekijken.

Zoekt u nog naar mogelijkheden of heeft u interesse in opvang?

Laat mij dan via onderstaande contactgegevens weten welke dagen/tijden u opvang nodig heeft en om hoeveel kinderen het gaat.

Verder ben ik ook op zoek naar gastouder(s)!

Bent u al gastouder of bent u bereid de opleiding tot gastouder te gaan volgen?                     

Laat het mij weten.

Heeft u interesse hierin of zou u meer informatie willen over het gastouderschap?              

Neem dan contact met mij op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel.: 06-34768102

Groetjes, Nicolien Meijs

Jeugd- en gezinswerker voor de gemeente Eijsden/Margraten

Beste ouders/ verzorgers,

Mijn naam is Suus Simons en ik ben jeugd- en gezinswerker voor de gemeente Eijsden/Margraten, samen met nog twee andere collega’s. Vanuit Stichting Trajekt werk ik een aantal uren per week op de basisscholen  de Den in Mheer en St. Gertrudis in St. Geertruid.

Daar ik helaas verhinderd was om mij tijdens de klassikale ouderavond van dinsdag 13 september j.l. persoonlijk aan u voor te stellen, wil ik dat middels deze nieuwsbrief doen.

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden of opgroeien. Soms vindt u het antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag stellen aan een deskundige. U kunt dan met mij contact opnemen.

U kunt bij mij terecht voor grote en kleine vragen.

Deze vragen kunnen op verschillende gebieden betrekking hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de schoolresultaten van uw kind achteruit gaan, dat uw kind het eng of lastig vindt om naar school te gaan, of dat er wat problemen in de thuissituatie zijn waardoor uw kind wat extra zorg en aandacht nodig heeft.

Samen met u ga ik op zoek naar een antwoord of een oplossing. Dat kan d.m.v. een afspraak op school of bij u thuis of via mailcontact. Ik zal ook spreekuren houden op de school in St.Geertruid en  Mheer, elk om de twee weken.

Een schematisch overzichtje van wanneer ik op welke school ben, zal dan ook op de website van de school geplaatst worden.

Als jeugd- en gezinswerker werk ik nauw samen met de school , de IB-er en de leerkrachten en andere instanties rondom jeugdhulp en zorg.

Als uw kind bijv. meer specialistische hulp nodig heeft, dan kan ik samen met u bekijken hoe we deze kunnen inschakelen. Ik werk hiervoor nauw samen met het Sociaal Team van de gemeente Eijsden-Margraten.

Ook wat betreft het aanvragen van financiële tegemoetkomingen op het gebied van school en sport/ontspanning kunt u met uw vragen bij mij terecht.

Samen kunnen we kijken wat in uw situatie van toepassing is en welke voorzieningen u wellicht nog kunt aanvragen.

Vanuit mijn functie als Jeugd- en Gezinswerker ben ik ook intermediair voor het Jeugdsportfonds, dat zich ten doel stelt dat alle kinderen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders, aan sport of ontspanning kunnen doen.

Naast individuele gesprekken met ouders en/of  kinderen, geeft ik , samen met een andere collega ook een KIES-coachingsgroep aan kinderen van 8 t/m 12 jaar.

KIES staat voor : Kinderen In een Echtscheiding Situatie en is bedoeld voor kinderen die in een groepje van max. 10 kinderen de scheiding van hun ouders meer leren te begrijpen.

KIES is een spel- en doe-groep en geen praatgroep! D.m.v. spelletjes, opdrachtjes, tekeningen, etc. leren kinderen dat ze niet hoeven te kiezen tussen papa of mama, dat ze niet schuldig zijn aan de scheiding en maken ze hun eigen verwerkingsproces door om de scheiding een plekje te kunnen geven.

Voor verdere info zie de folder van KIES op de website van school.

Naast mijn uren als Jeugd & Gezinswerker, werk ik als Algemeen Maatschappelijk Werker voor de gemeente Eijsden/Margraten vanuit Stg. Trajekt.

Naast individuele gesprekken, geef ik ook Mindfulness-trainingen aan groepen.

U kunt bij mij terecht zonder verwijzing. De hulp is kosteloos.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Suus Simons

Trajekt Eijsden/Margraten

Kramsvogel 42 H

6245 RE Eijsden

Ik ben bereikbaar via telefoonnummer: 043 - 409 1524   of  043 – 763 0050

of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Trajekt SMW geeft KIES-coaching
   

KIES-coaching algemeen

Elk kind heeft recht op een zo onbelast mogelijke jeugd en ontwikkeling.
Maar als ouders gaan scheiden, dan valt het voor elk kind nu eenmaal
even niet mee. Het is lastig, moeilijk, pijnlijk maar misschien ook wel bijna
onmogelijk om, om te gaan met alle gevolgen die er zijn voor het kind.

KIES-coaching is een preventief- en hulpverleningsprogramma voor kinderen in
een echtscheidingssituatie. De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan
naar de resultaten van KIES-coaching. Hieruit blijkt dat KIES-coaching op het welbevinden
van de ouders en kinderen een positief effect heeft.
In april 2009 is KIES erkend door Erkenningcommissie Interventies
bij het NJI (Nederlands Jeugd Instituut).

Door KIES-coaching:

  Verbetert de communicatie met ouders.
  Verbetert het gevoel van welzijn van het kind.
  Gaat het kind de scheiding beter te begrijpen.
  Weten ouders en kinderen beter wat te doen als er problemen zijn.
  Heeft het kind frequenter contact met vader/moeder.

Voor wie?
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die te maken hebben gehad met echtscheiding en
hier nog last van hebben.

 

Werkwijze: Kies-coaching.
De volgende punten komen in de coaching aan de orde:

  De kinderen leren dat ze niet hoeven te kiezen
tussen papa en mama en waarom niet.
  Ze leren dat hun gevoelens nooit raar of gek zijn.
  Ze gaan begrijpen dat de scheiding en mogelijk de ruzies
tussen de ouders niet hun schuld zijn.
  Ze leren te praten over hun gedachten en gevoelens
met hun ouders en andere voor hen belangrijke personen.

Aantal bijeenkomsten:
In 8 bijeenkomsten van  1 uur doorlopen de kinderen hun eigen proces van de scheiding
onder begeleiding. Dit proces wordt begeleid door 2 schoolmaatschappelijk werksters die
ook opgeleid zijn tot KIES-coach.
Voor ouders zijn er 2 ouderavonden, voor de start en na de laatste bijeenkomst.
De bijeenkomsten zijn 1 keer per week.

KIES maakt kinderen en ouders sterker in de situatie waarin ze zitten.

Kijk voor meer informatie op de landelijke site: www.kiesvoorhetkind.nl
Op deze site staan ook de ervaringen van ouders beschreven.

Meer informatie:

Trajekt schoolmaatschappelijk werk:

Suus Simons

Tel.nr.: 043-4091524   of   043- 7630050

Agenda:

28-09-2016     Biebdag

05-10-2016     Start Kinderboekenweek

19-10-2016     Biebdag

Volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 05-10-2016