Nieuwsbrief 6 2016-2017

                                      
Nieuwsbrief 6   23 november 2016
 

In deze nieuwsbrief…

- Vo avond groep 8

- Sinterklaas

- Schoen zetten

- Nieuws van de leerlingenraad

- Agenda

Vo avond groep 8

Dinsdag 8 november vond er een informatieavond plaats voor de ouders én leerlingen uit de groepen 8 van basisschool Sint Gertrudis en de Den. Dit jaar waren de leerlingen voor het eerst ook uitgenodigd. We vinden dit belangrijk want het gaat immers over hen en wat hen de komende maanden staat te wachten. We waren blij met de enorme opkomst. Een grote groep betrokken ouders en leerlingen kregen in drie lokalen informatie m.b.t. het voortgezet onderwijs. We hebben geprobeerd om er een afwisselende en interactieve avond van te maken. Door middel van 3 informatierondes werden ouders en leerlingen geïnformeerd over de stappen die genomen worden komende tijd, over de types uitstroomprofielen die er zijn én welke leerling-kenmerken belangrijk zijn bij de uitstroomprofielen. Wij vonden het als team fijn dat jullie er waren en hopen dat jullie het een leerzame avond vonden!

Sinterklaas

Ook dit jaar brengt de Sint met enkele van zijn Pieten een bezoekje aan onze school en wel op woensdagmorgen 30 november. We verwachten de Sint en zijn Pieten om half 9 op school. Groepen 1-4 gaan er samen met de Sint en zijn Pieten een geweldige ochtend van maken. We gaan dansen, knutselen, toneel spelen en pepernoten bakken. Ook zal er natuurlijk genoeg tijd zijn om even met de Sint te kletsen. Natuurlijk brengt de Sint ook een bezoekje aan onze peuters. 

Groep 5-8 viert Sinterklaas met het maken van een surprise voor elkaar. Ook hier zal de Sint met zijn Pieten aan het eind van de ochtend even een bezoekje brengen.

Wij als oudervereniging wensen alle kinderen en alle ouders die deze dag komen meehelpen alvast een hele leuke dag. 

Schoen zetten.

Donderdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Er mag zelf gekozen worden wat voor een schoen het wordt.

Nieuws van de leerlingenraad.

Wij als nieuwe leerlingenraad komen 29 november weer bij elkaar om te overleggen over het komend jaar. We moeten deze keer overleggen over onze ideeën. Heeft u nog goede ideeën of vragen voor komend jaar dan kunt u het altijd achterlaten bij de leerlingenraad.

Groetjes van de leerlingenraad (Floor, Arnando, Sam, Ruwejda, Kiki en Cas)

Ramen Wassen

Het heeft ons ongeveer 3 uur gekost om alle ramen van binnen en buiten te wassen mbv enthousiaste moeders (een aantal worden komende week nog gedaan). Eigenlijk dus een eenvoudig verdiend zakcentje voor de OV.

Agenda:

23-11-2016     Biebdag

29-11-2016     Rapport 1

05-12-2016     Deze week oudergesprekken ronde 1.

07-12-2016     Biebdag


Volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 07-12-2016