Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

Onze school maakt deel uit van Stichting 'kom Leren'. De GMR adviseert en controleert het bestuur van 'kom Leren' op verschillende beleidsterreinen zoals huisvesting, onderwijs en personeelsbeleid. De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders en komt circa zes keer per jaar bij elkaar om over het bovenschoolse beleid te praten.

Christian Bendermacher van onze Mr is lid van de GMR van Stichting kom Leren.