Notulen 12-09-2013

Mr vergadering 12-09-2013

1 Opening door Nicole

2 notulen 13-06-2013 zijn nog niet ontvangen, deze zullen we nog krijgen om te bespreken en daarna kunnen ze op het bord opgehangen worden. Voor de volgende vergadering.

2a ingekomen post. Er is een brief gekomen over informatie over het rekenonderwijs op scholen. Dit is een duur pakket en er zijn geen vragen hierover gekomen.

3. Meerjarenbegroting 2014-2023

Duidelijk geen vragen. Budgetten zijn afhankelijk van het aantal leerlingen.

4. Sop dit is het nieuwe zorgplan. Het is een overzicht van kengetallen van onze school.

5. Jaarverslag 2012-2013 / jaarplan 2013-2014. We bespreken de doelen die we hebben gesteld voor dit schooljaar.

6. Bijeenkomst met Johan Linckens, wat is daar uit gekomen? We bespreken de brief die leerkrachten ontvangen hebben.