Notulen 23-05-2013

MR

Notulen MR 23 mei 2013

Aanwezig: Nicole, Kirsten, Bea, Judith

1.Opening door Nicole. 2. Notulen vorige teamvergadering Toevoegen aan notulen..om Bea, als verkeerscoördinator, ......... Nicole vraagt nog na: overblijfgeld en vebo-geld Verder worden de notulen goedgekeurd. 2a. Post Kirsten stelt voor om het tijdschrift "infomr" rond te laten gaan en om de beurt te lezen en af te vinken als je aan de beurt bent geweest. Artikelen die je aanraadt per post-it op de voorkant. 3. Ziekteverzuim Het Ziekteverzuim loopt van 02-02-2012 tot 31-01-2013 en is op onze school 17,69%. Het gemiddelde van het SKOM is 12,58%. Landelijk 5%. De hoogte is wel verklaarbaar door de langdurige ziekte van 4 medewerkers. Toch gaan we subsidie aanvragen om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen voor het cluster. We zullen een kort traject gaan volgen om de visie helder te krijgen binnen het cluster en gaan werken met specialisten op bepaalde gebieden. Zo hopen we het Ziekteverzuim te verlagen. Een goed initiatief vinden wij!! 4. Vakantierooster Zie rooster Als oudergeleding van de MR vinden we het jammer dat er geen ruimte is om de leerlingen vrij te geven op de woensdag na de bronk. Begrijpelijk, maar jammer. 5. Zorgplan Er is, op overheidsniveau, besloten dat er nu geen zorgplannen meer geschreven hoeven te worden; er zal overgestapt worden op een ander systeem School Ondersteunings Profielen. Hiermee komt het jaarlijks rooster te vervallen. Voor komend schooljaar hoeft dit SOP nog niet vooraf ingevuld te worden, omdat er nog geen duidelijkheid is over een format. Wel zijn de IB-ers van ons cluster hiermee aan de slag, omdat ze wel graag willen weten of alle info aan de orde zal komen. 6. Formatie

Er is nog niks definitief. Onder voorbehoud bespreken we het voorstel. We herformuleren de brief die namens de MR naar de bovenschoolse directie gestuurd wordt. 8. Rondvraag en sluiting - probleem is dat rekeningen heel moeizaam vergoed worden. Er gaat een mail naar de bovenschools directeur waarin uitleg hierover gevraagd wordt. - voorstel; kalender met vrije dagen en belangrijke zaken op de site zetten. Ouders kunnen deze dan zelf uitprinten. - Eddy wil graag informatie over wat de MR inhoudt. Aan de hand hiervan wil hij beslissen of hij wel of niet deelneemt.

Judith Bouwens