Notulen 13-03-2014

MR-vergadering 13 maart 2013

Aanwezig: Nicole, Bea, Kirsten, Judith

Nicole heet ons allen welkom

Bea en Kirsten controleren de kas/ bekijken de financiële gegevens, op een ander moment krijgt dit nog een vervolg.

1. In de notulen van vorige keer worden enkele zaken aangepast. Verder worden ze goed gekeurd. Judith hangt de notulen op het prikbord bij de ingang.

2. Er wordt een brief opgesteld n.a.v. de brief die wij in het begin van schooljaar 2013-2014 hebben ontvangen van Johan Linckens. Hier wordt een tijdspad in geschetst met momenten waarop wij als MR geïnformeerd zouden worden over het verloop van het krimptraject. Tot op heden hebben wij echter nog niks mogen vernemen. Hier willen we duidelijkheid in verkrijgen.

3. Pestprotocol.

Binnen het 3-cluster is een pestprotocol opgesteld. De MR wordt gevraagd dit te bekijken en te reageren voor 1 april. Judith heeft nog enkele tips m.b.t. het pestprotocol. Nicole noteert deze.

Rondvraag: er zijn verder geen vragen.

Judith Bouwens