Notulen oudervereniging 9 maart 2010

 

OUDERVERENIGING
Notulen: 9 maart 2010.
Aanwezig: Phili, Ariannne, Daniëlle, Dimphy, Rosita, Marielle, Bianca, Saskia, Elly
Afwezig: Dennis
 
Opening:
Dennis heeft zich afgemeld. Elly opent de vergadering.
Mededeling / ingekomen stukken: Geen mededelingen
Notulen vorige vergadering; Geen opmerkingen
Evaluatie Sinterklaas:
Deze ochtend is positief verlopen. De Sinterklaas voor 2010 tijdig reserveren! De Sinterklaas vraagt als kostenvergoeding  € 25,- . Er is € 22,- meer uitgegeven dan begroting. Het cadeau ( kleipotje en spaarpot)voor de onderbouw is goed ontvangen.
Evaluatie Kerstmis:
Er is € 43,- minder uitgegeven dan begroot.
Viering in de kerk: - Kinderen van groep 7 en 8 konden niet zitten i.v.m. de ouders die in de kerk zaten.
Wandeling: - Kinderen van groep 7 en 8 vonden de wandeling kinderachtig. - De vragen voor de wandeling waren te laat aangeleverd door de leerkracht. Dus hierdoor was het een wandeling zonder vragen onderweg.
Kerstmarkt: - Kaarsen waren te goedkoop en snel verkocht. - Wafels vooraf bakken. Bakken tijdens de kerstmarkt ging te langzaam, ondanks het bakken met 5 wafelijzers. Twee hulpouders van te voren laten beginnen met bakken met wafels. – Zorgen voor meer kleingeld. – De krant of het weekblad etalage vragen om foto’s te maken van de kerstmarkt en deze te publiceren in hun krant. – Een zitgedeelte maken in een lokaal om chocomel te drinken en wafels te eten. – Kinderen waren verplicht om op school te blijven tot 14.00 uur i.v.m. einde schooldag. Ze konden niet met hun ouders mee naar huis na het bezoeken van de kerstmarkt. Ouders moesten wachten op hun kind. – Het aankleden van de hal door de school was minimaal. Nep guirlandes kopen en in de hal ophangen. Deze na kerst kopen, dan zijn ze goedkoop.
Bij de vastenactie wordt bekend gemaakt wat de kerstmarkt heeft opgebracht voor het goede doel. Het geld is al overgemaakt naar Mevr. T. Pittie. Tijdens de vastenactie wordt dit symbolisch overhandigt.
Fijne samenwerking oudervereniging en school. Leuk kerst programma!
Evaluatie Carnaval:
Tijdens Carnaval 2010 is voor de laatste keer alcohol verkocht aan de ouders. Volgend jaar mag er geen alcohol meer gebruikt worden op alle scholen van de SKOM. Dit van te voren bekend maken bij de raad van elf en de kapel.
De tijden van de ochtend en carnavalsmiddag zijn goed bevallen. Deze tijden ook hanteren voor carnaval 2011. Ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur les en carnavalsmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.
De peuterspeelzaal was ook zeer tevreden. De bühne om op te dansen en het gebruik van een lokaal van de kleuter, om zich even terug te trekken, om iets te drinken was goed bevallen.
Voorstel carnaval 2011: bestuur oudervereniging een optreden verzorgen (ik kom zeker kijken!) - Een optocht i.p.v. optredens?
Pasen:
Donderdag 1 april is de paasactiviteit (naar de speeltuin en eieren zoeken). Vrijdag 2 april is de sponsorloop.
Sportdag: (21 juli)
Eric Gijbels ( vader van Nienke) helpt mee organiseren. Er wordt een nieuw programma opgezet. Hierbij wordt de gymzaal, het trapveldje en de speelplaats gebruikt.
Schoolreisje: (7 juni)
De gehele school gaat naar Toverland. Leerkrachten, ouders en bestuur oudervereniging betalen een eigen bijdrage van € 5,- voor het schoolreisje.
Jaarvergadering 2010:
Jaarvergadering vindt 1 november 2010 plaats. Thema: uitleg over schoolse zaken door het leerkrachtenteam van de school. Bianca regelt dit.
Luizenmoeders:
Geen luizen!
Rondvraag:
-          Dimphy heeft een sponsoraanvraag gedaan bij de Rabobank Er is een sponsoravond op 13 of 21 april. Dimphy en Marielle of Arianne gaan hier naar toe.
-          De familie Janssen heeft 3 T-shirt die ze willen verkopen. Voor grote maat € 3,- betalen en voor kleine maat € 2,50. Voor toverland zou het wenselijk zijn, als iedereen een T-shirt met het logo van de school op aan heeft. Navragen of Arianna, Kelsey, Lissie, Meggie, Jaro en Tycho het T-shirt willen verkopen. Enkele ouders van groep 1 vragen door te schuiven naar een grotere maat.
-          Gezamenlijk uit eten met luizenmoeders, overblijfmoeders en bestuur oudervereniging vindt dit jaar plaats op dinsdag 13 juli. Elly benadert Mariet hierover. Voorstellen zijn: Op ’t indsje in Cadier en Keer, Café Rijckholt, Tinus Noorbeek, Smidse Mheer of Criske Margraten.
Volgende vergadering:
Maandag 20 september om 20.00 uur op school ( veel succes verder).