Notulen vergadering oudervereniging 26-08-2014

Oudervereniging

 

Notulen vergadering 26-08-2014

 

Aanwezig: Dennis, Arianne, Bianca S., Gabrielle, Franca, Bianca V, Ellen, Judith R

Afgemeld: Jolanda, Judith U, Bea

CC : Jessica

  1. Opening

- Bianca bedankt voor de goede ontvangst! Eerste rondje van de oudervereniging.

  1. Mededelingen / ingekomen stukken

Mededelingen:

- Dennis geeft aan te stoppen met de OV. Er zal dus een nieuwe voorzitter  gekozen moeten worden. Judith R is voorgedragen en geaccepteerd.

Ingekomen stukken:

- Via mail: Toverland schoolreisje. Bij aanmelding voor 01/01/15 is de entree 11,00 Euro

  1. Notulen vorige vergadering (18-03-2013)

Geen op- of aan-merkingen.

Nog niet opgevolgd: Jessica aanspreken op aanwezigheid activiteiten.

In deze notulen staat vermeld dat ouderavond samenvalt met jaarvergadering OV.

  1. Evaluatie Pasen

Zeer geslaagde ochtend bij fam. Duijzings. Kleuters hebben boerderij bezocht en korte wandeling gemaakt. Cake gegeten en eieren gezocht.

Planning na schoolreisje wellicht in de toekomst anders doen.

  1. Evaluatie sportdag (koningsspelen)

Sportdag in het algemeen geslaagd.

Verbeterpunten:

- Meer als OV team organiseren met de personen die voor de activiteit   

  ingedeeld staan; minder lasten voor 1 persoon.

- Meer ouders bij de spellen om te begeleiden (vooral bij de lagere groepen)

Werken briefjes voor het jaar? Meer regelmatig een herinnering sturen en ouders meer betrekken bij de organisatie van de activiteit (briefing per mail).

  1. Evaluatie schoolreisje

- De jonge kinderen zijn nog te klein voor Toverland. Moeten we opnieuw splitsen of zoeken naar een andere locatie?

- Is het een optie alleen groep 1+2 naar een alterna

- Is het tijdstip van het schoolreisje goed? Een vroege datum heeft als   

  voordeel dat het minder druk is.

- Is het schoolreisje te combineren met een andere school? Dit jaar niet gelukt

  omdat de andere scholen het schoolreisje al geregeld hadden.

-       Hoe kan het dat andere scholen het schoolreisje kunnen regelen zonder toestemming, terwijl St Geertruid goedkeuring nodig heeft.

7.   Verdeling taken programma 2013/2014

-     Sinterklaas (3 december):                         Gabrielle, Judith U, Bianca

-     Kerstmis (19 december):                            Arianne, Jolanda, Judith R, Franca

-     Carnaval (13 februari):                              Ellen, Bianca S,

-     Pasen (1 april):                                            Bianca S, Gabrielle, Franca

-     Schoolreisje (nog niet bekend):               Jolanda, Arianne, Judith U

-     Ramen wassen:                                         Groep 8

-     Sportdag (koningsspelen) (24 april):      Judith R, Arianne, Jolanda, xxx

  1. Jaarvergadering: waarschijnlijk op 9 september a.s. samen met ouderavond team.

-       Omdat er geen pauze in de ouderavond is ingepland, is het niet mogelijk om de jaarvergadering te koppelen met de ouderavond.

-       Er zal een mail naar Jessica gestuurd worden om kenbaar te maken dat dit niet volgens afspraak is(zie notulen d.d. 18/3/14) en met de vraag het programma alsnog te wijzigen.

-       Alternatieve datum niet aanwezig.

Geen opmerkingen.

10. Evaluatie Rabo- verenigingsavond 2014.

      Formaliteit voor 250 Euro te verdienen.

Franca zal volgende keer deelnemen!

11.            Rondvraag.

Bianca S: Jolanda loopt ertegen aan dat een ouder de bijdrage niet betaald. Na meerdere herinneringen wordt nog steeds niet betaald. Hoe gaan we hiermee om? Toevoegen aan mail naar Jessica.

Ellen: Groenvoorziening school. Onderhoud is zeer minimaal. Dit is geen taak voor de oudervereniging.

Gabrielle: Site van de school is zeer minimaal. Informatie is moeilijk te vinden en rooster vrije dagen wordt laat bekend gemaakt.

Arianne: Schoolreis. Volgend jaar het ijsje + friet aanbieden.

Etentje ter gelegenheid afscheid Dennis:

12 November 18.30 hr

Franca regelt reservering.