Notulen oudervereniging 9-11-2009

OUDERVERENIGING

Notulen: 9 november 2009.
Aanwezig: Juf Phili, Dennis, Arianne, Dimphy, Saskia, Mariëlle, Daniëlle, Bianca en Elly
Afwezig: Rosita
Opening:
 Dennis opent de vergadering en stelt zich voor.
Mededeling / ingekomen stukken:
Geen mededelingen
Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen.
Evaluatie sportdag 2009:
Er was weinig sportelement aanwezig (film gekeken). Door de slechte weersvoorspelling werd er gekozen voor het slecht weer programma. Terwijl het weer achteraf gezien goed was. Hier was veel kritiek op van ouders. Maar achteraf is makkelijk praten.
Voor sportdag 2010 een CIOS- leerling inschakelen. Daniëlle vraagt aan Eric Gijbels (ouder)om mee te helpen bij de organisatie van de sportdag en benaderd hem ook over de inzet van een CIOS- leerling.
Evaluatie jaarvergadering:
De opkomst viel tegen.
Thema jaarvergadering 2010: Het team van leerkrachten geeft uitleg over schoolse zaken.
Ramen wassen:
Dit vindt plaats op 27 november 2009 en 23 april 2010. Elly koopt 2 nieuwe stokken om de ramen te wassen.
Kerstmis:
Continu rooster voor 18 december (kerstviering) is nu goed gekeurd. Reden voor discussie: een continu rooster voor groep 1 t/m 4 is te lang. Voor het volgend schooljaar wil de oudervereniging voor de kerstviering weer een continu rooster vragen. Dit in de jaarplanner noteren.
Carnaval:
Alcohol schenken voor de ouders, raad van elf en kapel is toegestaan door het SKOM. Maar met mate. De peuterspeelzaal wordt uitgenodigd om samen met ons de carnaval te vieren. Elly neemt hierover contact op met Rini Martinussen.
De vraag is om de tijd aan te passen i.v.m. te korte tijd van omkleden en schminken tijdens de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Voorstel is middagpauze van 11.30 tot 13.00 uur. Carnavalsfeest van 13.00 tot 15.30 uur. Phili overlegt dit met het team.
Schoolreisje :
Niet tijdens de schoolverlaterdagen.
Sportdag:
21 juli 2010.
Luizenmoeders:
Bij controle na de herfstvakantie zijn er geen luizen gevonden.
Rondvraag:
-         T- shirts met logo van de school voor nieuwe leerlingen aanschaffen? Dit bekijken. Nu niets ondernemen.
-         Dinsdag 2 maart vergadering met de MR om 20.00 uur.
Volgende vergadering:

Dinsdag 9 maart 2010 om 20.00 uur op school